Ny bok: Helsefremmende skriving

arbeid skrive hobby

Hvordan kan skriving fordype selvforståelsen, øke livskraften og bedre immunforsvaret? Kan det å skrive personlig om egne opplevelser ha en positiv påvirkning på helsen, og kan det hjelpe deg gjennom en krise eller bidra til nye perspektiver på det livet du lever?


Disse spørsmålene søker forfatterne Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud å svare bekreftende på i denne boken. Den første delen av boken gir en introduksjon til ulike måter å praktisere helsefremmende skriving på, mens del to består av en rekke skriveoppgaver.

Hva er helse?
Det finnes en rekke ulike definisjoner, men det vi kan være enige om, er at alle mennesker har en helse. Fra et medisinsk perspektiv kan helsen din vur­deres på en skala fra svært dårlig til fantastisk god. Går du til legen og får tatt bestemte tester, vil han eller hun gi deg en karakteristikk av helsetilstanden din. Men én ting er hva testene viser, en annen ting er hvordan du selv opplever din egen helse.

Er du fornøyd? Kunne helsen vært bedre? Anklager du deg selv for ikke å mosjonere eller spise sunnere? Og går du med stadige bekymringer for å skrante eller få sykdommer?

Helse er ikke et statisk fenomen. Den endrer seg gjennom livet og kan brått forandre seg. Det er også sterke individuelle forskjeller når det gjelder helse, og det er eksempelvis et stort spenn mellom en toppidrettsutøver som trener to ganger om dagen, til en døende som tilbringer sine siste dager på lindrende avdeling. Det er en kolossal forskjell i den fysiske helsen mellom de to, men ser vi på den psykiske siden av helsen, blir det straks mer komplekst. La oss si at idrettsutøveren er plaget av prestasjonsangst og konkurransenerver, mens den døende hviler i en slags avklart ro ved tanken på at livet nå ebber ut. Slik sett har kanskje den fysisk syke av de to mindre psykisk stress enn den veltrente atleten.

Forfatternes dypeste motivasjon for å skrive denne boka er å understøtte det friske i et menneske, uansett hva slags livssituasjon vedkommende er i. Det finnes mange veier til å ivareta og utvikle det friske, og helsefremmende skriving kan være en av dem.

Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud ønsker å gi en introduksjon til hva helsefremmende skriving er, og i form av praktiske oppgaver gi mennesker inspirasjon til å ta pennen fatt. Noen har alltid vært glad i å skrive, mens andre må motiveres til å skrive, for eksempel i en sorgprosess, en skilsmissesituasjon eller en annen type livskrise. Hensikten er å bruke skriving til å lindre og perspektivere, men også til å avdekke kvaliteter og ressurser som kan ha ligget ubrukt i personen gjennom store deler av livet.

Utdrag fra boken Helsefremmende skriving av Kjersti Wold, Gunn-Marit Uverud.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.