Ny bok: Aktiv dødshjelp – Etikk ved livets slutt

aktiv dødshjelp

Bør vi tillate aktiv dødshjelp? Det er et spørsmål som opptar og opprører mange. I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. 


I den nye boken Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene både for og mot å tillate aktiv dødshjelp. 

Tirsdag 11. juni inviteres det til Akademisk Bok & Bar med lansering av boken og diskusjon rundt temaet. Arrangementet foregår i Halvbroren bokhandel hos Cappelen Damm i Akersgata, Oslo, fra kl. 18.30.

Den etiske debatten om aktiv dødshjelp
Hvordan skal vi som samfunn stille oss til at noen ber om å få hjelp til å dø? 
Det avhenger i noen grad av helsefaglige spørsmål, men det avhenger i vel så stor grad av allmenne og eksistensielle spørsmål som tilhører filosofien og etikken: Hva skal til for at et liv er verdt å leve? Hvor ille er døden? Hvor ligger verdien i selvbestemmelse? Hvor går skillet mellom å drepe og å la dø, og hvor viktig er det skillet? Er det alltid galt å drepe, eller kan drap noen ganger være rettferdiggjort?

Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, 
og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.