Ny behandling mot blodkreft

ninlaro myelomatose
ninlaro myelomatose
Nytt behandlingsalternativ ved myelomatose.

Legemiddelfirmaet Takeda har nå fått tillatelse til å markedsføre kreftlegemiddelet Ninlaro (iksazomib) for behandling av myelomatose. Myelomatose er en sjelden form for blodkreft med ca. 400 nye pasienter pr. år i Norge.


Ninlaro er godkjent for pasienter som har gjennomgått minst én tidligere behandling av myelomatose. Det er den første perorale proteasom-hemmeren på markedet og sikrer dermed et komplett oralt regime i kombinasjon med lenalidomid og deksametason.

– Dette er en god nyhet for norske pasienter. Vi håper Ninlaro kan bidra til å gi myelomatosepasientene bedre helse og livskvalitet ved å fjerne noen av de barrierene som kan stå i veien for optimal behandling i dag, sier Ingeborg Borgheim hos Takeda i Norge.

Ninlaro skal gjennom en helseøkonomisk vurdering før det kan forskrives fritt til pasientene. Det er Beslutningsforum som tar den endelige avgjørelsen, og man forventer en beslutning i løpet av høsten.

– Med Ninlaro er det vårt håp at mange pasienter vil være i stand til å fortsette behandlingen inntil sykdomsprogresjon, sier Ingeborg Borgheim hos Takeda i Norge.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.