Norske skoler mangler tegnspråkkompetanse

oslomet

Samfunnet skriker etter mer tegnspråkkompetanse. Norske døve og hørselshemmede barn får ikke det tilbudet om opplæring i og på tegnspråk som de har lovfestet krav på.


Regjeringen har ikke satt av nok midler til å heve tegnspråkkompetansen og snu situasjonen, og kommunene står sjanseløse når de får barn som har krav på tegnspråklig opplæring i skolen.

OsloMet – storbyuniversitetet har landets største fagmiljø innen tegnspråk, utdanner bachelorkandidater innen tegnspråk og tolking, og tilbyr også årsstudium i tegnspråk og grunnleggende tegnspråkopplæring for lærere.

Den 13. og 14. juni arrangerer OsloMet konferansen «How Sign Language Matters», en internasjonal konferanse om hvordan vi kan styrke tegnspråkets rolle i samfunnet. Her deler forskere og andre samfunnsaktører sine kunnskaper om:

  • hvordan døve og tunghørte barn lærer tegnspråk
  • hvordan vi kan gi riktig opplæring til de som skal undervise døve og tunghørte barn i tegnspråk og på tegnspråk
  • hvordan vi skal tilby gode offentlige tjenester for alle innbyggere, inkludert tegnspråklige voksne
  • hvordan samfunnet kan dra nytte av tegnspråkforskning

Konferansens hovedtaler er Roberta J. Cordano, direktør ved Gallaudet University i Washington, D.C., som er verdens eneste universitet der all undervisning skjer på tegnspråk. Cordano vil holde presentasjonen «Invitation to a Paradigm Shift: Considering Needs of Deaf Children from New Perspectives».Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.