Norske skoler mangler tegnspråkkompetanse

oslomet

Samfunnet skriker etter mer tegnspråkkompetanse. Norske døve og hørselshemmede barn får ikke det tilbudet om opplæring i og på tegnspråk som de har lovfestet krav på.


Regjeringen har ikke satt av nok midler til å heve tegnspråkkompetansen og snu situasjonen, og kommunene står sjanseløse når de får barn som har krav på tegnspråklig opplæring i skolen.

OsloMet – storbyuniversitetet har landets største fagmiljø innen tegnspråk, utdanner bachelorkandidater innen tegnspråk og tolking, og tilbyr også årsstudium i tegnspråk og grunnleggende tegnspråkopplæring for lærere.

Les også:  Spekter og Norsk Sykepleierforbund enige om lønnsoppgjøret for sykehusene

Den 13. og 14. juni arrangerer OsloMet konferansen «How Sign Language Matters», en internasjonal konferanse om hvordan vi kan styrke tegnspråkets rolle i samfunnet. Her deler forskere og andre samfunnsaktører sine kunnskaper om:

  • hvordan døve og tunghørte barn lærer tegnspråk
  • hvordan vi kan gi riktig opplæring til de som skal undervise døve og tunghørte barn i tegnspråk og på tegnspråk
  • hvordan vi skal tilby gode offentlige tjenester for alle innbyggere, inkludert tegnspråklige voksne
  • hvordan samfunnet kan dra nytte av tegnspråkforskning
Les også:  Leger i fem byer tas ut i streik

Konferansens hovedtaler er Roberta J. Cordano, direktør ved Gallaudet University i Washington, D.C., som er verdens eneste universitet der all undervisning skjer på tegnspråk. Cordano vil holde presentasjonen «Invitation to a Paradigm Shift: Considering Needs of Deaf Children from New Perspectives».Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.