Norske oljer fra hav og land gir ekstraeffekt

nofima

Nå har forskere ved Nofima funnet at en miks av en norsk planteolje og fiskeolje fra Nord-Atlanteren kan stimulere dyr og mennesker til å danne sunt omega-3-fett selv.


De lange, sunne omega-3-fettsyrene EPA og DHA er viktige for helsa til dyr og mennesker. Ikke minst for laksen, som har mye av disse i sitt naturlige kosthold. Men det er viktig at denne verdifulle ressursen utnyttes i kroppen til dyr og mennesker i størst mulig grad.

En måte å øke utnyttelsen på, er å stimulere oppdrettslaksen til å selv omdanne mer av den korte omega-3-fettsyren (alfalinolensyre, ALA) som vi finner i planter, til lange omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) som vi finner mye av i feit fisk. Både laks og oss mennesker har begrenset evne til å lage EPA og DHA fra ALA.

For fire år siden oppdaget Nofima-forskerne at fettsyren ketolinsyre fungerer som en omega-3-katalysator. Ketolinsyre finner vi mye av i feite fiskearter som tobis og sild fra Nord-Atlanteren. Ketolinsyre stimulerer nettopp omdannelsen fra den korte omega-3-fettsyren ALA, til de lange og sunne omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Det nye nå er at forskerne har blandet en nordatlantisk fiskeolje med høyt innhold av ketolinsyre med en vegetabilsk olje (camelinaolje) rik på ALA. Forskerne har testet kombinasjonen av de to oljene i fôr til rotte, som fungerer som et modellsystem for humanernæring.

– Hypotesen vår er at når camelinaolje og fiskeolje blandes, har ketolinsyren fra fiskeoljen masse ALA å jobbe med for å danne EPA og DHA i kroppen, sier Astrid Nilsson, seniorforsker i Nofima.

I forsøkene hvor opptil 50 prosent camelinaolje var blandet med en nordatlantisk fiskeolje, var det like høyt sluttinnhold av den livsviktige og sunne fettsyren DHA i blodet, som etter inntak av ren fiskeolje med høyt DHA-innhold.

– Det betyr at når man tar det beste fra to verdener, kan man bruke halvparten så mye av EPA- og DHA-rik fiskeolje og likevel ende opp med full pott i DHA-nivå i kroppen, sier Nilsson.

Men det er trolig vesentlig hvilket mengdeforhold det er mellom tilgjengelig ALA og ketolinsyre for å få maksimalt med EPA og DHA.

Forskerne ønsker å teste slike kombinasjoner av oljer også på laks. Å blande planteolje og fiskeolje i fiskefôr er ikke nytt. Fra 2000 til 2016 gikk fôrprodusentene fra å ikke ha planteolje i fôret til å ha rundt 20 prosent i fôret, viser Nofima-rapport fra 2019. Men hvorvidt laksen drar nytte av et samspill mellom ALA og ketolinsyre i dagens kommersielle fôr i merder i sjø, vet man lite om.

Nofimas seniorforsker Tone-Kari Østbye har forsket på mekanismene bak ketolinsyre i fôringsforsøk med laks, samt i leverceller av laks og humane celler. Resultatene viser at ketolinsyre øker cellenes kapasitet til å omdanne ALA til EPA og DHA.

– Når vi ser dette i forsøk med humane celler, er det en sterk indikasjon på at det er slik i mennesket også, uten at vi kan si det sikkert før fiskeolje med høyt ketolinsyrenivå er sammenlignet med fiskeolje med lavt ketolinsyrenivå i dietten til mennesker, sier Østbye.

Forskningen har foregått i to prosjekter finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og Norges forskningsråd samt industripartnere. Sentrale industripartnere er Norsk matraps og TripleNine Group. De nordatlantiske fiskeoljene som har vært brukt i forsøkene er tobisolje og sildeolje.

For fiskeoljeindustrien har resultatene stor kommersiell verdi:

– Kunnskapen som er bygget opp gjennom prosjektene vil også være av stor nytte for havbruksnæringen, med tanke på optimal utnyttelse av marine og vegetabilske oljer, og bedre kunne styre omega-3-nivået i oppdrettsfisk, sier R&D Manager Ola Flesland fra fiskeoljeprodusenten


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.