Norsk selskap med gjennombrudd for påvisning av COVID-19 i avføring

Genetic Analysis

Ny forskning på COVID-19-viruset viser at det kan bli svært nyttig og nødvendig å identifisere virus i avføringsprøver, i tillegg til slimhinner og spytt i nese og hals. Genetic Analysis (GA) har lykkes med å etablere en test som påviser COVID-19-viruset i avføring.


Avføringsprøven kan tas både hjemme eller på sykehus og prøvene sendes deretter til selskapets laboratorium for analyse. GA planlegger å lansere testen i løpet av kort tid.

Genetic Analysis var det første selskapet i verden som utviklet og lanserte en godkjent diagnostisk test for å identifisere og karakterisere bakterier og bakterieprofiler ved mage- og tarmsykdommer, såkalt IBS og IBD. Selskapets GA-map®-teknologi er basert på forskning av professor Knut Rudi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet og Nofima Mat på Ås, og kartlegger bakteriesammensetningen i tarmen ved å analysere avføringsprøver fra pasienter. Testen er i dag i bruk ved flere sykehus og laboratorier i Europa og USA.

Da COVID-19-utbruddet ble kjent startet Genetic Analysis opp et arbeid for å utvikle en egen COVID-19-test med mål om å kunne fastslå hvorvidt pasienter er smittet eller ikke ved analyse av en avføringsprøve.  

– Vi har nå lykkes med å lage en pålitelig test som påviser COVID-19-viruset i avføring hos pasienter. Testen er enkel i den forstand at pasientene kan ta avføringsprøve hjemme, og sende den til vårt analyselaboratorium. Svaret vil bli gitt i løpet av én til to dager, sier Ronny Hermansen, adm. direktør i Genetic Analysis.

Selskapets test har flere fordeler sammenlignet med andre tester for påvising av COVID-19, og er et viktig supplement til påvisning i slimhinner og spytt i nese og hals.

– Det er dokumentert at viruset lever lenger i avføring. Dermed kan vi unngå at pasienter friskmeldes for tidlig og potensielt utsetter andre for smitte. Mange COVID-19-pasienter har også typiske mage- og tarmrelaterte symptomer som beskrives som magesmerter, diaré, kvalme og oppkast, noe som gjør avføringstesting relevant for å kontrollere mot alvorlige komplikasjoner relatert til mage- og tarmsykdommer. Genetic Analysis’ test vil også bli viktig i forskningssammenheng for å få mer kunnskap og informasjon om sykdomsforløpet av COVID-19, sier Hermansen.

Planen er å ha et testtilbud tilgjengelig for sykehus, legekontorer, legevakter og laboratorier i løpet av kort tid.

– Genetic Analysis har kapasitet til testing av høye volumer og har tett samarbeid med sykehuslaboratorier, legekontorer og forskningslaboratorier. Vi har allerede fått henvendelse fra sykehus som ønsker tilgang til en slik test, og vi håper den kan komme til nytte i bekjempelse av COVID-19 i Norge og internasjonalt. Samtidig vil vi i tiden som kommer jobbe videre med andre viktige tester forbundet med COVID-19-infeksjoner, sier Hermansen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.