Norsk Radiografforbund lanserer spesialistgodkjenning for radiografer innen MR

norsk radiografforbund

Spesialistgodkjenningen skal bidra til å opprettholde og sikre kvaliteten innen klinisk bruk av MR. MR som modalitet har utviklet seg mye i senere år og bruksområder og omfang øker stadig. Det er stort behov for radiografer som tar ansvar for fagutvikling og for MR sikkerhet.


Godkjenningsordningen skal være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av nødvendige faglig nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig forsvarlighet i Helsepersonelloven §4 spesialisthelsetjenesteloven § 3-10.

Les også:  Det grunnleggende du trenger å vite om varicer og åreknuter

Radiografer med spesialistgodkjenning skal ha kontinuerlig fokus på egen kompetanseutvikling samt faglig formidling på egen arbeidsplass og kunne dokumentere dette for senere regodkjenning. Det forventes at radiograf med spesialistgodkjenning i MR har god kunnskap om og behersker fagområder som grunnleggende MR-fysikk, pulssekvenser, optimalisering av undersøkelser og MR sikkerhet for pasient og arbeidstaker.

Spesialistgodkjenningen er gyldig for 5 år og må søkes fornyet innen utløp.

Les også:  Halvparten mener mediene krisemaksimerer koronaviruset

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.