Norsk Friluftsliv: Helseutgiftene har økt med 14,8 milliarder

natur trim

Helseutgiftene for 2018, som ble kunngjort av SSB i dag, er anslått til hele 360 milliarder, eller 67 770 pr innbygger. Dette er en økning på 14,8 milliarder fra året før. – Viser at regjeringen ikke har kontroll på helseutviklingen, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.


SSB la i dag ut sitt årlige helseregnskap med nøkkeltall for helseutgifter i Norge. Tallene viser også at kostnadsveksten etter 2013 er på 85,7 milliarder, eller 13 786 kroner pr innbygger.

– Dette er svært bekymringsfullt, og viser at regjeringen ikke har kontroll på helseutviklingen. Det må satses massivt på forebygging, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Fra før vet vi at en vesentlig del av helseutgiftene skyldes livsstil, det vil si lidelser som i hovedsak kan unngås. Og kostnadene ved forebygging er dramatisk mye lavere enn kostnader ved reparasjon. I tillegg kommer gevinsten ved bedre livskvalitet og flere gode leveår for svært mange mennesker.

– Norsk Friluftsliv er svært engasjert i folkehelsespørsmål fordi friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet og en viktig kilde til fysisk og psykisk helse, uttaler Heimdal.

– Årsakene til uhelse er sammensatte, og handler i stor grad om levekår, inntekt og utdanning. Men vi ser også at en mer aktive mennesker høster store helsegevinster, og blir mer motivert til å ta fatt i andre livsutfordringer. Tilrettelegging for lavterskel aktivitet i grønne omgivelser i nærmiljøet er svært effektivt og i denne sammenheng utrolig billig. Et bedre samarbeid mellom myndigheter og lokal frivillighet, for eksempel i form at et lokalt aktivitetsråd, bedre arealplanlegging og bedre tilrettelegging for å gå og sykle er blant tiltakene som kan kutte helseutgiftene betydelig, hevder Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.