Norsk Folkehjelp: – Redningsberedskapen kan svekkes permanent

norsk folkehjelp

Utbruddet av koronaviruset i Norge har mange konsekvenser. Norsk Folkehjelp ber nå myndighetene bidra til å opprettholde redningsberedskapen i Norge.


I forbindelse med koronaviruset jobber nå alle beredskapsressurser i Norsk Folkehjelp med å støtte helsetjenesten og kommunene. I tillegg har de 70 frivillige redningsgruppene høyt fokus på å opprettholde beredskapen for søk etter savnede, redningsaksjoner og snøskred.

Hovedinntektskilden til mange av gruppene er førstehjelpstjenester på ulike arrangementer. Disse inntektene er nå forsvunnet, og flere grupper står ovenfor en svært krevende situasjon. Blant annet står Norsk Folkehjelp Rena i fare for å måtte selge sin vaktstasjon på fjellet, på grunn av manglende inntekter.

– Det er svært bekymringsfullt hvis konsekvensen av pandemien blir at redningstjenesten svekkes på lang sikt. Våre frivillige rykker ut på over 400 lete- og redningsaksjoner hvert år, og er en viktig del av den lokale beredskapen. Myndighetene må nå bidra til å opprettholde denne beredskapen, sier Erlend Aarsæther, leder for førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

De gruppene som sliter mest, trenger støtte til å betale løpende utgifter som husleie og forsikringer på biler og annet redningsutstyr. I tillegg har mange grupper hatt ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

– Vi allerede kostnader på flere millioner kroner i forbindelse med koronainnsats, men vi har valgt å ta den risikoen for å kunne gi umiddelbar og nødvendig hjelp til samfunnet. I tillegg til at mange redningsgrupper har utfordringer med bortfall av inntekter, skal mange av dem også inn i mer krevende oppdrag enn normalt. Vi trenger at staten bevilger midler slik at vi fortsatt kan fokusere på å bistå lokalt – både i redningsoppdrag og i å avlaste helsetjenesten der det er behov for dette, sier Aarsæther.

De frivillige i Norsk Folkehjelp har i forbindelse med koronaviruset bidratt med blant annet matutlevering og informasjon på flyplasser og i havner. De har også bistått ved teststasjoner med å organisere trafikk, rigge og sikre telt, og å desinfisere medisinsk materiell. Mange lokallag har også egne beredskapsambulanser som allerede støtter helsetjenesten aktivt.

– Vi har fullt fokus på å bistå der behovene er størst og er innstilt på å bidra så lenge det er behov, sier Aarsæther.

I tillegg til den ekstraordinære koronainnsatsen, opprettholder lokallagene sin vanlige beredskap for leteaksjoner, akutthjelperoppdrag og redningsaksjoner. De frivillige er i beredskap 24/7 og flere lokallag har også blitt kalt ut på leteaksjoner i løpet av de siste ukene.

– Vi jobber aktivt med å sikre nødvendig materiell til våre redningsmannskaper og har blant annet innført ekstraordinære prosedyrer for å unngå smitte under redningsoppdrag, sier Aarsæther.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.