Nordmenn har tillit til koronaforskere

virus

Over halvparten av befolkningen har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020.


– Det er en omfattende og tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine. Om alt går svært raskt, kan vi ha positiv resultater av en koronavaksine ved årsskiftet til 2021. Det er likevel oppløftende at såpass mange nordmenn har tillit til at forskerne klarer å utvikle en vaksine i løpet av inneværende år, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra Forskningsrådet, svarer 56 prosent har meget eller ganske stor tillit til at forskerne klarer å utvikle en ny vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020.

Tilliten er noe større blant menn enn blant kvinner. Det er også en svak tendens til at eldre i noe større grad en yngre personer har tillit til at forskere finner en vaksine.

16 prosent har liten tillit til at forskerne klarer å utvikle en vaksine i løpet dette året.

På spørsmålet «Hvilken tillit har du til at forskerne formidler all informasjonen de har om koronaviruset» svarer seks av ti at har ganske eller meget stor tillit. Personer med høyere utdanning oppgir i større grad at de har tillit til at all informasjon deles. Tallene understøtter Forskningsrådets tidligere undersøkelser som viser at omtrent 80 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskning generelt.

Åtte prosent har ganske liten tillit, mens to prosent har meget liten tillit til at forskerne formidler alt de vet om koronaviruset.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.