Nettløsning for bedre psykisk helse kåret til Årets Sosiale Entreprenør

Ferd Sosiale Entreprenører

Assistert Selvhjelp stakk av med seieren i tøff konkurranse med to andre kandidater. Prisen ble delt ut på SosEntFesten på Posthallen i Oslo 21. november – en feiring av sosiale entreprenører og samfunnsinnovasjon.


– Det var en stor overraskelse å bli nominert til prisen og en stor ære å vinne, sier Oskar Blakstad, daglig leder i Assistert Selvhjelp.

Over 350 festdeltakere hyllet vinneren for deres bidrag til at flere kan få raskere, enklere og bedre psykisk helsehjelp.

Psykisk helsehjelp
— Psykiske helseutfordringer medfører store kostnader både for både individ og samfunn. Det er særlig viktig å fange opp dem som ikke får tilbud om behandling gjennom ordinære tjenester. Assistert Selvhjelp adresserer dette behandlingsgapet og kan være et svært viktig supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Dessuten er tjenesten tilgjengelig for folk når de selv føler at de trenger den, også utenfor kontortid, sier juryleder Johan H. Andresen.

Les også:  LESERINNLEGG: Norske eldre fortjener verdens beste omsorg!

Andresen fremhever at juryen også så et stort potensiale i skalering av løsningen. Både fordi den er nettbasert og kan nå mange – men også fordi selskapet har god gjennomslagskraft både i det offentlige og hos faggruppene som tjenesten retter seg mot.

Lavterskeltilbud
Terskelen for behandling innen psykisk helsevern, både hos pasienter og leger, kan være høy. Det er anslått at halvparten av dem som trenger behandling for milde til moderate angst- og depresjonslidelser, ikke får hjelp.

Assistert Selvhjelp adresserer dette gjennom å levere et nettbasert lavterskel behandlingstilbud for lidelser som angst, depresjon, søvnvansker og utbrenthet. Selskapets løsning aktiviserer brukernes egne ressurser slik at de aktivt bidrar i bedring av egen helse. Løsningen kan kombineres med kommunehelsetjenestenes egne lavterskeltilbud Rask Psykisk Helsehjelp.

Les også:  Foodora-budene sykler for mental helse

— Det er helt utrolig å bli kåret til Årets Sosiale Entreprenør! Det er en stor anerkjennelse av det vi forsøker å få til og vil hjelpe oss på veien til å bli bli markedsleder i automatisert, digital helsehjelp for psykiske lidelser, sier gründer Oskar Blakstad.

Ashoka Fellow
Assistert Selvhjelp har fått mye oppmerksomhet i 2018. Gründer Oskar Blakstad ble nylig Ashoka Fellow – en utnevnelse for sosiale entreprenører med særlig stor potensial. Selskapet ble også nominert til Innovasjonsprisen på Sørlandet Sykehus i år.

Les også:  UNICEF skal skaffe en halv milliard sprøyter til covid-19-vaksinene før 2021

Ifølge Helga Øvsthus Tønder i Ashoka Norge ble Oskar Blakstad utnevnt til Ashoka Fellow fordi han har utviklet et innovativt produkt som bidrar til at det helsesystemet både i Norge og i andre land kan svare raskere og bedre på behovene til dem med milde til moderate utfordringer innen psykisk helse.

— Den teknologiske løsningen hans gir også eksperter innen psykisk helse en mulighet til å utvikle behandlingsforløp som kan nå ut til mange mange fler enn det de makter å nå i terapirommet. Oskar jobber med å endre systemet for at flere skal få raskere og bedre hjelp. Systemendringen han jobber for, og potensialet for nasjonal og internasjonal skalering, gjør Oskar til en sosial entreprenør i verdensklasse, sier Tønder.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.