NetNordic kjøper Curacom

sykepleier

NetNordic leverer en velferdsplattform som i dag brukes av over 30 kommuner og styrker satsingen mot velferdsmarkedet gjennom oppkjøpet av Curacom.


– Vi har gjennom flere år jobbet med kommunene for å forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene gjennom utviklingen av en driftssikker velferdsplattform. Nå tar vi neste skritt for å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell, brukere, pårørende og teknisk personell, sier Jarl Øverby, konsernsjef i NetNordic.

Velferdsplattformen har som mål å støtte innbyggerne slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig, samt å sørge for at kommunenes ansatte og pårørende har nødvendig teknologisk støtte til å skape trygghet og øke livskvaliteten.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– NetNordics misjon er å levere og integrere løsninger og tjenester som bidrar til et bedre samfunn, og satsingen på velferdsteknologi støtter denne misjonen. Gjennom utvikling av teknologi øker vi livskvaliteten for våre eldre innbyggere som dermed kan bo hjemme lengre under trygge rammer, fortsetter Øverby.

NetNordic leverer i dag en komplett velferdsplattform som støtter kommunenes mål. Plattformen er sentrert med et responssenter som gir helsepersonell, hjemmeboende, pasienter, pårørende og teknisk personell muligheter til tett oppfølging og tilstedeværelse til dem som trenger det, enten de bor hjemme eller på et omsorgs- eller sykehjem i kommunene.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Curacom er spesialister på utstyr til sluttbruker og integrasjoner av utstyret i velferdsplattformen. Dette er kompetanse som er helt nødvendig for å levere en komplett løsning og derfor av stor strategisk betydning for NetNordic, sier Øverby.

– For Curacom betyr dette at vi blir en del av en større satsing i et voksende marked med styrke til å levere på de største og mest kompliserte prosjektene, sier Jan-Thore Svendsen, daglig leder i Curacom.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Markedet for velferdsteknologi er et viktig og voksende marked hvor teknologi er avgjørende for å sikre omsorg og støtte til våre eldre og syke innbyggere, sier Øverby, og fortsetter, – vår ambisjon er å hjelpe kundene våre med denne digitale reisen både lokalt og nasjonalt. Oppkjøpet av Curacom er et steg videre på veien, avslutter Øverby.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.