NetNordic bistår kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialist helsetjenesten

doktor data

Virusutbruddet vi nå opplever påvirker hele vårt samfunn og landets helse- og omsorgstjeneste er i en spesielt krevende situasjon. Det er behov for løsninger som kan avhjelpe det økende presset på helsetjenesten, da spesielt enkle og effektive løsninger som sikrer en trygg verbal og visuell kontakt mellom helsepersonell og pasient.


Innbyggernes behov for konsultasjon med lege og oppfølging av helsepersonell er økende. Av flere åpenbare årsaker vil det være behov for å legge til rette for konsultasjoner og oppfølging, uten at pasienten vil være avhengig av å oppsøke legekontor, legevakt eller sykehus i de tilfellene der helsetilstanden ikke betegnes som kritisk.

Som en ansvarsfull og samfunnsengasjert aktør, vil NetNordic i samarbeid med Tunstall tilby kunder i helsesektoren en enkel og sikker videokonsultasjonsløsning med produktet NetCare App.

Videokonsultasjonsløsningen er enkel å ta i bruk. Den krever ingen omfattende installering eller opplæring og kan leveres som en enkelt løsning, eller med en med mer omfattende funksjonalitet med apparater og sensorer for medisinske avstandsmålinger og oppfølging av vitale helsedata. Disse løsningene muliggjør en sikker og effektiv kommunikasjon uavhengig av lokasjon.

For en sikker bruk av videokonsultasjonsløsningen, tilbyr NetNordic også en unik teknologi for nettverksløsninger som ivaretar full sikkerhet og fleksibilitet. Dette bidrar til at de lovpålagte kravene mot at uvedkommende kan få innsyn konfidensielle og sensitive opplysninger er ivaretatt.

Teknologien som er beskrevet vil kunne avhjelpe og beskytte helsepersonell, lette og muliggjøre en bedre ressursstyring, og bidra til økt tilgjengelighet for pasienter og innbyggere. Den vil redusere behovet for direkte kontakt, og dermed risikoen for smitte og spredning av viruset, noe som er svært viktig i en krevende tid der operativt helsepersonell skal håndtere planlagte og akutte oppgaver i et økende omfang. 

Løsningene er velprøvd og benyttes som en integrert del av tjenestetilbudet i flere kommuner og helseforetak. 

På grunn av den nasjonale unntakstilstanden vi nå befinner oss i, styrker NetNordic tilgjengeligheten og produktutvalget av aktuell helseteknologi til våre kunder, ved å tilby denne og andre aktuelle løsninger i samarbeid med Tunstall.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.