Nedfryste celler signalerer like godt

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

En studie ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft viser at nedfryste B-celler responderer tilnærmet likt ferske celler. Funnet støtter bruk av frosne prøver i studier av B-cellesykdommer, slik som kronisk lymfatisk leukemi.


− Det er vanlig å kunne fryse ned primære celler, for eksempel kreftceller fra pasientprøver, slik at disse kan oppbevares over tid. På denne måten kan flere prøver fra samme pasient, eller prøver fra flere pasienter, analyseres samtidig. Dette bidrar til å redusere variasjoner mellom analysene, sier forsker Sigrid Skånland.

− Hvilke effekter nedfrysing har på cellesignalisering har til nå vært ukjent. Dersom nedfrysing gjør at cellene endrer egenskaper, vil dette være problematisk. Nå har vi bekreftet at cellenedfrysing er en metode som ikke svekker kvaliteten på prøvene, sier Skånland.

Nedfrysing av celleprøver forenkler transport mellom ulike laboratorier. Dette er viktig i gjennomføring av kliniske studier, som inkluderer pasienter fra flere sykehus.

I studien har forskerne systematisk sammenlignet signalering i ferske og fryste B-celler. De har sett på basalnivået til 20 ulike signalproteiner, samt hvordan aktiviteten av disse endres etter stimulering av ulike reseptorer eller ved bruk av legemidler.

Resultatet viste at fryste celler responderte svært likt de ferske cellene. Dette støtter bruk av frosne prøver i kliniske studier av B-cellesykdommer, som omfatter ulike typer blodkreft, lymfekreft og benmargskreft.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.

Resultatet vil primært ha betydning for forskere som studerer primære celler, og som bruker frosne celleprøver i studier. Slik forskning bidrar på sikt til å utvikle nye behandlingsprinsipper.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.