Nasjonal helseøvelse 2018 i Midt-Norge

helse midt-norge

Nasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter blir tatt like godt hånd om som vanlig.


At NATO øver i Norge, gir spesialisthelsetjenesten en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at Nasjonal helseøvelse 2018 skal samordnes med NATO-øvelsen som heter Trident Juncture.

Trident Juncture er den største militærøvelsen på norsk jord på mange år. 40 000 soldater skal øve, og mange vil merke øvelsen der de bor.

Helsetjenester som vanlig
Sammen med Forsvaret har helsetjenesten planlagt dette i lang tid og det er gjort en rekke tiltak for å hindre at helsetjenestene blir påvirket av NATO-øvelsen. Befolkningen skal få helsetjenester som vanlig samtidig som sykehusene har beredskap for å gi behandling på sykehus til skadde soldater om det blir nødvendig.

Alle som har avtale om konsultasjon eller har fått innkalling til fastlege eller sykehus, skal møte som avtalt. Alle skal også få den akutte helsehjelpen de har behov for, enten det er behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus.

Rydder vei
For å unngå eventuelle forsinkelser i syketransport er det satt ut to ekstra helikopter fra Forsvaret, ett på Røros og ett på Rena.

Det er også gjort tilpasninger for å bidra til at ambulanser og luftambulanser kommer fram, og at spesialisthelsetjenesten og Forsvaret skal samarbeide godt ved reelle hendelser.

Øvelsen vil merkes
Mange soldater og kjøretøyer vil bli transportert langs veier og jernbaner. I tillegg kommer fly, helikoptre og droner. Mange vil både se og høre at det foregår noe.

I planleggingen er det lagt vekt på at øvelsen skal påvirke helsetjenestene til befolkningen minst mulig.

Forberedt på reelle hendelser
Norsk helsetjeneste er trent til å håndtere store ulykker. Skulle det skje en ulykke i forbindelse med øvelsen, er vi forberedt på å håndtere det sammen med Forsvaret og andre nødetater.

Virkelige hendelser vil bli prioritert framfor øvelsen og om nødvendig vil øvelsen bli stanset for å håndtere en reell situasjon.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.