Nå lanseres hjelpemiddelet Spectum hos NAV Hjelpemiddelsentralen

aleap

Den norske oppstartsbedriften Independence Gear, som også står bak hjelpemiddelet Dignum, lanserer et nytt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentralen; Spectum.


Dette er et hjelpemiddel som skal gjøre det enklere å forhindre dannelse av trykksår, eller trykkskader som det nå kalles. Selv om det er et lite kjent problem for allmennheten, utgjør trykkskader en betydelig helserisiko og er en stor kostnadsbyrde for samfunnet. Mellom 7-13% av alle som er innlagt på norske sykehus vil utvikle slike skader. Det forventes at trykkskader koster staten mellom 1-3 milliarder kroner. Hvert år. Dette til tross for at det er en unngåelig tilstand.

Spectum gjør det mulig for brukere som befinner seg i risikosonen for å utvikle trykkskader å selvstendig inspisere huden uten bruk av speil, med mobilen. Spectum tilrettelegger for at brukeren enten kan ta bilder fra dag til dag for å følge med på forandringer i huden eller å ha direkte videokonferanse med såreksperter. 

Med Spectum kan forekomsten av trykkskader reduseres og bidra til å kutte store samfunnskostnader og personlige utfordringer for de som er i risikogruppen. Spectum vises frem for første gang under Hjelpemiddelmessen innlandet i Vikingskipet i Hamar den 4. september. Under finnes materiale til artikkel, blant annet intervju med såreksperter fra Sunnaas sykehus, sitater fra brukere og representant fra Independence Gear. Endringer av innholdet i sitatene skal avklares før publisering, dette gjelder dog ikke innkortning av sitat så lengegjeldende budskap kommer frem.

Trykksår, eller trykkskade som det nå kalles, er en avgrenset skade på hud og/eller på vevet under. Trykk, gjerne i kombinasjon med skjærende krefter, kan blant annet redusere eller hindre blodtilførsel til huden og danne en lokal blodmangel. I tillegg kan trykk og skjærkrefter skade cellene direkte og forårsake celledød.

Celledød (ischemi) kan ta timer, mens direkte celleskade kan komme etter bare noen minutter. Trykkskade utgjør en helserisiko og en stor kostnadsbyrde for samfunnet. Mellom 7-15% av alle som er innlagt på norske sykehus vil utvikle trykkskade. Det forventes at trykkskader kan koste staten mellom 1-3 milliarder kroner. Hvert år. Dette til tross for at det er en unngåelig tilstand.

– Trykksår, eller trykkskade som det nå kalles, er en tilstand der huden mister blodtilførsel og vev i området begynner å dø. Dette skjer når huden blir utsatt for trykk eller skjærende krefter over tid, forklarer lege og doktorgradsstipendiat Ingebjørg Irgens ved Sunnaas sykehus.

Siden mennesker med viljestyrt muskelkraft og normal sensibilitet vil endre sitte- og liggestillingen sin relativt hyppig, vil de unngå å utvikle trykkskader. I følge NHI kjennetegnes derfor de som har større fare for å utvikle trykkskader av at de har nedsatt blodsirkulasjon, viljestyrt muskelkraft og nedsatt følelse i huden. Konkrete eksempler på slike grupper er eldre mennesker, mennesker med ryggmargsskade eller andre former for lammelse.

– Det som ofte kjennetegner de som er i risikogruppen for å utvikle trykkskader, er at de har nedsatt sensibilitet i huden og mangler viljestyrt muskelkontroll. Dette gjør at de ikke nødvendigvis merker om de sitter på noe hardt som kan gi skadelig trykk mot huden. Det er gjort en amerikansk studie som viser at 70 % av alle med ryggmargsskade vil oppleve trykkskade første året etter skaden og så mange som 80 % vil oppleve trykkskade på ett eller annet tidspunkt i livet, sier Ingebjørg Irgens.

For å unngå utvikling av slike skader, er det viktig å følge med på huden sin. NHI anbefaler at mennesker som hører til i en av risikogruppene bør inspisere huden sin jevnlig, helst to ganger om dagen. For mange av personene som er i fare for å utvikle trykkskader, er dette en krevende øvelse på grunn av den nedsatte bevegeligheten. Speil eller mobilkamera kan brukes, men det er ikke alltid at det er tilstrekkelig for å skape et helhetlig bilde.

– Vi anbefaler å inspisere huden morgen og kveld. Dersom det oppfattes mistanke om at et trykkskade er i ferd med å oppstå, bør man starte med å avlaste ved å endre sitte- eller liggestilling, samt å tilkalle helsepersonell. Vi anbefaler alle å ha som vane å endre stilling minst 3-4 ganger i timen mens de sitter, sier Ingebjørg.

Konsekvensene ved å vente for lenge kan føre til skader som er så omfattende at de krever innleggelse på sykehus og kan ta mange måneder med avlastning for å hele. I denne perioden vil ofte den rammede være nødt til å ligge i senga, og dermed være isolert fra hverdagslivet sitt. I en amerikansk studie fra 2011 så de at konsekvensene av å utvikle alvorlige trykkskader kan være fatale; mellom 7-8% av de rammede pasientene døde av skadene.

– Det finnes mange ulike tiltak som kan være med på å forhindre utviklingen av trykkskader. I tillegg til god ernæring og sittestilling er det mulig å bruke puter og madrasser som har trykkfordelende effekt. Ellers kan det være lurt å passe på å ikke ha bukser med tykke sømmer eller baklommer som man risikerer å bli sittende på. Sklibrett og skliduk til forflytning vil redusere skjærkrefter, men det viktigste er gode vaner med tanke på endret sittestilling og inspeksjon av huden, sier Irgens. 

En utfordring med inspeksjon morgen og kveld, er at det er krevende for brukeren å komme til overalt og vurdere tilstanden på huden selv. Sunnaas sykehus har derfor satt i gang et prosjekt med sårtelefon, der brukeren kan ringe inn og få veiledning. De siste årene har de også tilbudt veiledning over video. En amerikansk studie fra 2009 viste at telemedisinsk vurdering av trykksår med bruk av video var svært effektivt sammenlignet med å fysisk oppsøke helsepersonell.

– Vår erfaring har vært veldig god. Vi er i stand til å samarbeide med brukerne om å avstandsforhindre forverring av trykkskader på pasienter fra deres hjem. Brukeren sier at de setter pris på at de blir involvert og at de slipper å dra til lege eller sykehus for å få hjelp. Hver uke har vi kontakt med rundt 20 brukere, sier Hanne Haugland som er sårpleier og ansvarlig for sårtelefonen på Sunnaas.

I pilotprosjektet for oppstart av video-kommunikasjonen til sårtelefonen undersøkte Sunnaas sykehus hvorvidt telemedisin kan brukes til å oppdage trykksår på et tidlig stadie. De kom frem til at dersom det fungerer, vil det være 85% billigere enn å oppsøke klinikken og hele 97% billigere enn en innleggelse! Dette betyr at en løsning som gjør det mulig for brukere å kommunisere med legene med video over telefon vil være både svært kostnadsbesparende og redusere usikkerhet til brukeren.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.