Nå kan du gå til tannlegen på nett: Lanserer Denti.no

denti.no

Koronasituasjonen har nærmest over natten redusert befolkningens tilgang til tannhelsetjenester og vi som tannleger er bekymret for pasientens tilgang til veiledning under krisen. Samtidig er vi urolige for unødvendig spredning av viruset ved unødvendig fysisk oppmøte på klinikkene.


En gruppe tannleger startet nylig opp Norges første nasjonale løsning for videokonsultasjon innen tannhelse. Dette er et supplement til den pressede akuttberedskap og for å opprettholde et nødvendig tannhelsetilbud under en vanskelig situasjon.

Tannlegene har kommet sammen for å lansere Denti.no, videokonsultasjon med tannlege, og tar nå i bruk ny teknologi for å opprettholde et forsvarlig tilbud innen private tannhelse. Her gjøre man dette på en måte som minimerer behovet for fysisk oppmøte på klinikk og smitterisiko. Noe som er særlig viktig for å beskytte utsatte grupper i samfunnet og redusere smittefare blant helsepersonell.

– Videokonsultasjon er et anbefalt og godt hjelpemiddel nå som fysisk tannlegebesøk skal unngås så langt det lar seg gjøre. Erfaringen fra andre helsetjenester som også bruker denne kommunikasjonsformen er svært god og kan på lik linje brukes av en tannleger. Vi håper dette vil gi en effektiv og rask rådgivning samt en ekstra trygghet for pasientene. sier tannlege Magnus Børseth.

Dette er en landsdekkende tjeneste. Videokonsultasjon er et anbefalt hjelpemiddel nå som fysisk tannlegebesøk bør unngås så langt det lar seg gjøre. Koronasituasjonen har gått ut over tannhelsetilbudet til befolkningen og tannlegene har opprettet dette tilbudet for hele befolkningen. Koronasituasjonen har nærmest over natten redusert befolkningens tilgang til tannhelsetjenester, og denne løsningen vil kunne bidra med råd og veiledning til pasienter som et supplement til konvensjonell tannbehandling.

Tannlegene innen privat tannhelsesektoren har blitt pålagt å redusere aktivitet ved klinikkene til kun akuttbehandling, og har siden påbudet startet arbeidet med en nasjonal løsning for videokonsultasjon. Løsning ble lansert på www.denti.no 25. mars og er operativ med tannleger som tar i mot videkonsultasjon.

Tjenesten etableres for å bedre tilbudet innen rådgiving og veiledning av norske pasienter i en tid hvor store deler av tannhelsetjenesten har en begrenset tilgjengelighet. Folkehelseinstituttet har anbefalt å utsette all tannbehandling som faglig forsvarlig kan utsettes. Videokonsultasjon er et anbefalt hjelpemiddel nå som fysisk tannlegebesøk skal unngås så langt det lar seg gjøre, og vil gjennom veiledning og rådgiving kunne bidra til trygghet for pasientene som igjen kan gjøre det mulig å utsette fysisk oppmøte hos egen tannlege. Et godt hjelpemiddel, selv om det ikke er like treffsikkert som en fysisk konsultasjon.

Man starter en videokonsultasjon via Denti.no, bestiller og registrer seg med BankID. Man får deretter tilsendt en link via sms fra tannlege som tar imot pasienten til videokonsultasjon via mobil, nettbrett eller mobiltelefon. Det er for mange lett å kjenne seg igjen fra etterhvert vanlige e-konsultasjoner med øvrig primær- og spesialisthelsetjeneste, og sikkerheten er ivaretatt på samme måte.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.