Nå går startskuddet for gigantisk genkartlegging

uio

Forskere fra hele verden samarbeider gjennom Earth BioGenome Project (EBP) for å kartlegge genomene til alle de 1,5 millioner eukaryote artene på jorda. Eukaryoter er organismer som har cellekjerne i cellene, i motsetning til for eksempel bakterier.


Nå har den norske grenen av prosjektet, EBP-Nor, fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å gjøre sin del av den globale jobben.

– Samlet sett er dette det mest gigantiske prosjekt innen biologi og livsvitenskap i et historisk perspektiv, sier prosjektleder Kjetill S. Jakobsen, som er professor ved Institutt for biovitenskap ved Univeristetet i Oslo.

Forskere fra de fleste norske universitetene og fra flere andre forskningsinstitusjoner skal delta i kartleggingsdugnaden.

– Hensikten er å lage genomer som er av en helt annen kvalitet enn det som har vært gjort til nå, sier Jakobsen.

Ved UiO har forskerne produsert et titalls slike allerede, men det er store mengder de nå skal gyve løs på. Et estimat sier at det er snakk om 45 000 arter.

– Det tror jeg er altfor lavt, for det er veldig mange arter vi ikke kjenner til. Vi kommer også til å oppdage nye arter, sier Jakobsen.

Han påpeker også at dette prosjektet vil ha stor nytte for samfunnet.

– Det handler om klimaendringer og bevaring av biologisk mangfold. Det handler om kunnskap om livet i havet og på jorda som vi igjen kan bruke til å forvalte.

– Dessuten kan mange av disse genene vi finner i genomene anvendes innenfor andre felter. For eksempel ble det i torskegenomet, som vi allerede har kartlagt, funnet et enzym som i dag benyttes både i covid-19-vaksiner og -tester, sier Jakobsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.