Nå blir trikkene i Oslo tilgjengelige for alle

sporveien

For et år siden inngikk Sporveien kontrakt med spanske CAF om leveranse av 87 nye trikker til hovedstaden. Lenge før kontraktinngåelse har de reisende vært involvert for å påvirke utformingen av trikkene slik at de blir best mulig tilgjengelig for flest mulig reisende.


– Mange av dagens trikker er umulige for meg å benytte meg av, så jeg gleder meg til alle de nye trikkene kommer slik at også jeg kan benytte meg av trikken som fremkomstmiddel, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo. 

Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk i Norge, hvor Sporveien har fått ansvar for å kjøpe inn 87 nye trikker som skal settes i trafikk i tidsrommet 2021-2024. 

Sørbotten er positiv til hvordan innbyggerne har blitt involvert i innkjøpet og utformingen av de nye trikkene. 

– Trikkeanskaffelsen har involvert ulike brukergrupper tidlig i prosessen, noe som gjør at kostbare feil unngås. Det er ikke dyrere med universell utforming dersom man gjør det riktig fra starten av, sier hun. 

Etter kontraktinngåelsen i 2018 er nå prosjektet snart i mål med en ettårig design- og prosjekteringsfase hvor det er gjort tilpasninger på enkelte deler av interiøret og de tekniske løsningene.

For å sikre at ulike brukerperspektiv blir godt ivaretatt har Sporveien og Ruter i nært samarbeid, involvert ulike brukerorganisasjoner slik som Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk Revmatikerforbund, i tillegg til gravide, eldre og andre grupper reisende i prosjektet. Dette for at trikken skal bli så godt tilpasset alle reisende som mulig. 

– Det overordnede målet vårt er å gi byen nye, attraktive, robuste og kostnadseffektive trikker. Da er det viktig for oss å lykkes med å få trikker hvor også de reisende blir fornøyd. Derfor har vi valgt å gjennomføre et omfattende brukerinvolveringsprogram gjennom hele den tekniske designfasen for å forstå brukernes atferd og avdekke reelle behov, sier prosjektsjef i Sporveien Trikken, Bjørn Bjune.

De ansatte i Sporveien Trikken har også vært delaktige i prosjektet for å påvirke utformingen av sin arbeidsplass.

Trikkene som er bestilt til Oslo er en velutprøvd trikketype som allerede er tatt i bruk i store byer over hele verden. Imidlertid er det nå gjort noen tilpasninger til Oslos forhold. 

– Uten all innsikt vi har fått fra ulike typer reisende og de ansatte på Trikken hadde vi ikke fått like gode løsninger slik at trikken blir tilgjengelig for alle, sier en takknemlig Christian Nordström, designansvarlig i Ruter og ansvarlig for brukermedvirkning i trikkeanskaffelsen.

– Vi har også fått positiv tilbakemelding av den spanske produsenten om at de ikke har sett noen kunder planlegge og utføre brukerinvolvering på en slik måte som Oslo har gjennomført det siste året, sier han.

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming og god plass som gir enkel av- og påstigning for alle reisende. Det betyr at dagens trapper og de trange trikkende snart er historie, noe som vil gjøre enklere å reise med trikken både med rullestoler og barnevogner. 

Trikkene får også bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.

Brukerinvolveringsprosessen startet allerede før kravspesifikasjonene for de nye trikkene var klar. Ekspertgrupper fikk gi innspill til hvilke krav som skulle stilles ved innkjøpet av nye trikker og valg av leverandør. I tillegg gjennomførte man intervjuer med reisende og ansatte om hva de tenker om dagens trikker, og hva som kunne bli bedre. Basert på dette ble det utarbeidet retningslinjer for utforming av trikkene, ut over lovkravene for universell utforming.

– Vi opplever at Sporveien og Ruter nå virkelig tar brukermedvirkning på alvor. De involverte ulike brukergrupper tidlig, og brukte deres unike kompetanse gjennomgående i hele prosessen. For miljøbyen Oslo bør det være en selvfølge at alle kan benytte seg av kollektivtrafikken, og med trikkene tar man et stort steg, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Etter leverandør var valgt har det blitt gjennomført en rekke brukertester, intervjuer med ulike grupper reisende og ansatte, rådføring med ulike brukerorganisasjoner og erfaringsutveksling med andre land som har samme trikketype i trafikk. Det er i tillegg gjort ulike prototyper og testing i disse for å verifisere de ulike løsninger.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.