Multidose fra Apotek 1 er trygt – Problemene gjelder kun NMD/Vitusapotek

apotek 1

Mediene har de siste dagene omtalt svikt i multidoseleveransene fra NMD/Vitusapotek etter at de overtok anbudet for 72 kommuner fra nyttår. Kommuner og pasienter som får sine legemidler pakket i multidose fra Apotek 1 er ikke rammet av tilsvarende feil og mangler. Multidose fra Apotek 1 er en trygg, sikker og effektiv løsning, både for helsetjenesten og pasientene.


Adm.dir i Apotek 1, Øyvind Winther, er bekymret for tilliten til multidose som produkt:

– Vi bruker betydelig ressurser i arbeidet for å sikre høyest mulig kvalitet på produktet vi leverer gjennom multidosesystemet. Det er derfor svært frustrerende for oss å se at NMD/Vitusapotek ikke klarer å levere med den kvaliteten som kreves, og mangler kompetansen som er nødvendig for å være leverandør i dette markedet.

Det blir feil å skylde på legemiddelmangel
Legemiddelmangel er trukket frem som hovedforklaringen for NMD/Vitusapotek sine utfordringer. Det er en grov avsporing å trekke inn legemiddelmangel i situasjonen som har oppstått.

Apotek 1 Gruppen AS er landets absolutt største multidoseprodusent med leveranser til over 60.000 pasienter. Vi er i likhet med NMD/Vitusapotek også legemiddelgrossist, og får varene fra de samme legemiddelprodusentene. Følgelig er vi også eksponert for de samme mangelsituasjonene i markedet.

– Vi har i den aktuelle perioden vært fullt ut leveringsdyktige på de legemidlene NMD/Vitusapotek mener er gjenstand for en mangelsituasjon utenfor deres kontroll. Vi har i samme periode heller ingen registrerte avvik som skyldes legemiddelmangel, og har hele tiden klart å forsyne våre multidosepasienter med komplette legemiddelposer, forteller Winther.

Leveringsevnen i multidoseproduksjonen handler først og fremst om gode rutiner, planlegging og logistikk, og kan ikke bortforklares med legemiddelmangel. Her har NMD/Vitusapotek gjort slett arbeid ved implementeringen av et nytt anbud, og skjuler seg bak de generelle leveringsutfordringene på verdensmarkedet.

Multidose er et sikkert produkt
Winther påpeker at multidose er et av de tryggeste hjelpemidlene til å administrere medisineringen for pasienter som bruker mange legemidler.

– Apotek 1 har i dag over 60.000 multidosepasienter og vi er, og har alltid vært, opptatt av kvalitet i våre leveranser. Det er grunnleggende for alt vi gjør i Apotek 1, sier han.

– Multidose er et sikkert, men et komplisert produkt som krever høy farmasøytisk kompetanse og skreddersydd systemstøtte for å fungere. Vi investerer atskillige ressurser på å sikre kvaliteten på våre multidoseleveranser på legemidler.

Bekymret for tilliten til multidose som produkt
Apotek 1 har i løpet av de siste 10 årene bygget opp multidosemarkedet til å bli en velfungerende og effektiv ordning som har gitt pasientsikkerheten et betydelig løft. Kommunene som har tatt i bruk multidose har også fått frigjort store ressurser som kan brukes på andre områder i helsetjenesten.

Winther synes det er frustrerende å se at en i denne sammenheng uerfaren og liten aktør, NMD/Vitusapotek, har valgt å «kjøpe seg inn» i dette markedet uten å investere nok tid og ressurser på å etablere forsvarlige rutiner og systemstøtte. De 72 berørte kommunene har i dette aktuelle anbudet valgt å kun evaluere leverandørene på pris, og har sett helt bort fra kvalitet som konkurranseparameter. Resultatet av en slik type anbudskonkurranse har blitt avdekket i media de siste dagene.

– At NMD/Vitusapotek ikke klarer å levere et multidoseprodukt som er i samsvar med myndighetskrav og som markedet har krav på er ødeleggende for pasientenes og samarbeidende helsepersonells tillit til multidoseordningen. Vi er oppriktig bekymret for at tilliten til den tjenesten vi har bygget opp i over 10 år nå blir svekket, sier han.

Kan overta leveransene
Multidoseleveranser er komplisert og omfattende, og ut fra hva vi leser i media vil det trolig ta lang tid før NMD/Vitusapotek blir i stand til å levere multidose med stabil høy kvalitet.

Vi har levert til disse kommunene de siste 5 årene, og har både kapasitet og kunnskap til å kunne iverksette produksjon i løpet av kort tid om det er et tema.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.