Mulig streik i sykehusene fra tirsdag: – Erfaring og kompetanse gir ikke bedre lønn

operasjon

Mandag 23. september møtes Spekter og SAN Helse (NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening) hos Riksmekleren etter at partene før sommeren ikke klarte å bli enige i mellomoppgjøret.


– Det ble brudd for ingeniører og teknologer på sykehusene i årets mellomoppgjør fordi arbeidsgiver ikke respekterer tariffavtalen. Hvis meklingen på mandag ikke fører fram, blir det streik. Vi sakker akterut i lønnsutviklingen sammenliknet med grupper med like lang utdanning. Erfaringen vår og kompetanse vi sitter på blir ikke verdsatt av arbeidsgiver, sier Brynhild Asperud, leder NITO Spekter.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Meklingen omfatter tre helseforetak: Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF. Tirsdag kan det bli streik ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF dersom det ikke oppnås enighet. Det er 112 ingeniører og bioingeniører, radiografer, farmasøyter og jordmødre som tas ut i streik i første runde.

–  NITOs medlemmer i sykehusene taper lønn på at arbeidsgivere bryter avtalen vi er enige om for hvordan lønnen fastsettes. Vi har en lokal lønnsmodell, der både individuelle og lokale forhold skal ha betydning i forhandlingene. Arbeidsgiversiden følger ikke denne modellen og våre medlemmer har tapt penger over tid. Vi mener blant annet at dersom man har tatt relevant etterutdanning, skal det gi lønnsøkning. Vi ser gjentatte eksempler på at erfaring og kompetanseheving ikke verdsettes, sier Asperud.  

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Det er avtalt mekling 23. september, med frist klokka 24.00. Det er dermed fare for streik i sykehusene fra 24. september.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.