Mindre syk med tro?

kristendom

Kan din kristne tro gjøre deg mindre syk? Avisen Norge IDAG melder om at nye studier i religionspsykologi viser en klar sammenheng mellom opplevelsen av mening og bedre helse.


Ifølge artikkelen er det nå oppdaget en beviselig sammenheng mellom meningsfull tro og helse: «I lengdestudier har meningsfullhet vist å redusere sannsynligheten for kardiovaskulære sykdommer og Alzheimers. Når man kontrollerer for relevante tilleggsfaktorer, reduserer meningsfullhet dødelighetsrisikoen med omtrent 23%».

Ifølge forskeren dr. Tatjana Schnell må troen «ha en høy plass i livet og være noe som styrer motivasjon og handling for at den skal ha en effekt på meningsfullheten». Forskningsgruppen til Schnell lister også opp andre faktorer hvor opplevelsen av meningsfullhet kan ha en helsebringende effekt.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.