Mental Helse: – Midler til psykisk helse må øremerkes

litteratur

Et forsvarlig psykisk helsevern er avhengig av øremerkede midler. Mental Helse ser med bekymring utviklingen i psykisk helsevern. Etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, har vår gruppe blitt tapere i den kommunale pengebruken.


Lavterskeltilbud forsvinner og det tilsettes sjelden nye personer i psykisk helse-avdelingene når noen slutter. Det er åpenbart at vi ikke har samme fokus som vi hadde i den perioden det var øremerkede midler.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Regjeringen snakker om «Den gylne regel». Den innebærer at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst høyere enn vanlig sykehusbehandling. Hvorfor ser vi da en nedbygging av spesialisthelsetjenestens tilbud over hele landet?

Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ha mer ansvar for pasientene. De blir derimot ikke styrket i samme takt som spesialisthelsetjenestene og sengeplasser svekkes og reduseres. Dette er en alvorlig forsømmelse.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

«Kan» og «bør» er ubrukelige begreper innen styring av psykisk helsevern. Om regjeringen virkelig ønsker at kommuner skal følge opp nasjonale planer, må man tørre å bruke begrepene «skal» og «må». Retningslinjer og anbefalinger tolkes og manipuleres etter egne kommunale behov, og det eneste som følges er lovpålagte oppgaver.

Mental Helse er bekymret for alle de som ikke får den hjelpen de skal ha, fordi de faller i mellom to stoler. For frisk for spesialisthelsetjenesten, og for syk for at kommunene kan hjelpe.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Vi vet at mennesker gir opp livet – fordi kampen mot systemet blir for tøft for dem.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.