Mental Helse: Helsedirektoratet må styrke kontrollkommisjonene

mental helse

Helsedirektoratet må sikre forsvarlig opplæring av kontrollkommisjonenes lekmedlemmer, mener organisasjonen Mental Helse.


Kontrollkommisjonene fører kontroll med alle tvangsvedtak, og er pasientenes viktigste beskyttelse mot urimelige overgrep. De er også instans for varsling og klager ved kritikkverdige forhold.

Mental Helse mener Helsedirektoratet har ansvaret for å sikre medlemmenes rolleforståelse og kompetanse, slik at de er i stand til å betjene rollene på forsvarlig vis.

Dessverre ser vi at medlemmene ikke tilbys noen systematisk opplæring. Særlig alvorlig er dette for lekmedlemmene, som verken har juridisk eller medisinsk kompetanse å bygge sin forståelse på.

Dette er etter Mental Helses syn å legge opp til svikt i saksbehandlingen, med den konsekvens at pasientenes rettigheter ikke ivaretas på en forsvarlig måte.

Mental Helse mener at Helsedirektoratet må ta ansvar for å sikre forsvarlig opplæring av kontrollkommisjonenes lekmedlemmer.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.