Medisiner og bilkjøring blir raskt en farlig kombinasjon

bilkjøring

Titusenvis av nordmenn kjører daglig i ruspåvirket tilstand som følge av medisinbruk, ifølge tall fra FHI. Fag- og kvalitetssjef i Farmasiet, Lisa Grinaker, frykter at mange nordmenn ikke er klar over at de er ruspåvirket før de setter seg bak rattet.


140 000 nordmenn kjører i ruspåvirket tilstand hver dag, viser beregninger fra FHI. Det vil si påvirket av enten legemidler, alkohol eller narkotiske stoffer. Andelen som kjører påvirket av legemidler er den største kategorien på omkring 86 000. I 1 av 5 av alle dødsulykker i trafikken er kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak, ifølge Statens Vegvesen. Dette er tall som bekymrer Trygg Trafikk.

– Det er svært alvorlig at tallene er såpass høye. Små inntak av rusmidler fører til betydelig nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjon. Høy fart, dårlig oppmerksomhet og kjøring i ruspåvirket tilstand, er årsakene til de fleste dødsulykker i Norge, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

Lisa Grinaker, fagsjef- og kvalitetssjef i Farmasiet, er bekymret for de mange nordmenn som skal ut på veiene i Norge i sommer.

– Når mange skal ut på tur i stressende ferietrafikk og varmt vær er det lett å bli ukonsentrert, og mindre oppmerksom. Flere vanlige legemidler kan påvirke kjøreferdighetene, advarer fagsjefen i Norges største nettapotek og legger til:

– Har du begynt på nye medisiner, endret doser eller er usikker på om legemidler du står på kan påvirke dine ferdigheter som sjåfør, skal du ta kontakt med lege før du setter deg bak rattet.

Hun opplyser om at det som for alkohol også finnes «promillegrenser» for ulike virkestoffer man finner i en rekke legemidler.

Grinaker forteller at det ikke er noen ordentlig fasit på når det er greit eller ikke greit å kjøre bil samtidig som man går på medisiner.

– Det avhenger gjerne av doseringen, hvor lenge du har brukt legemiddelet, om du går på flere ulike legemidler samtidig, samt den generelle helsen din, forklarer fagsjefen.

Hun sier at både den som tar medisinene, og legen som har skrevet dem ut, har ansvar for å avgjøre om det er greit å kjøre bil.

– Siden det er så mange ulike parametere både sjåføren og legen må ta hensyn til så er det ingen gylden regel, men heller individuelle vurderinger som må til. Om du er usikker så må du alltid konferere med legen, sier Grinaker.

I 2016 ble loven som regulerer bilkjøring og medisinbruk skjerpet, og i 2018 innførte Legemiddelverket en ny merkeordning for legemidler. Den røde varseltrekanten man nå finner på enkelte legemidler betyr at myndighetene har satt helt spesifikke regler for legemiddelet og bilkjøring.

– Om legemiddelet har denne merkingen kan man kjøre bil om det brukes nøyaktig slik myndighetene har bestemt. Dette dreier seg om fastsatte maksdoser, tid siden siste dose, samt om det er langvarig eller sporadisk bruk, sier hun.

Grinaker forteller at typiske medisiner som har slik merking er sterke smertestillende, beroligende legemidler mot angst og uro, sovemedisiner og antihistaminer mot søvn og allergi. Hun er likevel tydelig på at den røde varseltrekanten ikke er en fasit for om man kan kjøre bil eller ikke.

– Mange medisiner som ikke har denne merkingen kan også gjøre deg uegnet til å kjøre bil. Det er derfor helt essensielt at det avklares med legen om du kan kjøre bil samtidig som du går på medisiner, avslutter hun.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.