Medisin mot hjerneslag nå tilgjengelig som kosttilskudd i Norge

refinansiering

Medisiner basert på Citikolin eller CDP – kolin har vært tilgjengelig på resept siden 1970 tallet som «psyko-stimulant» og «nootropic», men er nå tilgjengelig i Norge som kosttilskuddet KOGNIN fra Naturmedisinsentralen.


I Japan og Europa ble Citikolin opprinnelig brukt som medisin for å forbedre hukommelse, tenkning og hjernefunksjon hos mennesker som hadde opplevd hjerneslag.

Målgruppen for KOGNIN er i første omgang middelaldrene og eldre, men kan også trygt brukes av yngre mennesker med et behov eller ønske om tilførsel av kolin for hjerne og hukommelse.

Foreløpig har ikke EU godkjent noen helsepåstander omkring Citikolin, men citikolin er en trygg og god kilde til kolin – og det finnes flere godkjente helsepåstander for dette stoffet. Citikolin regnes som overlegent kolin i sin rene form, eller varianter som for eksempel fosfatidylkolin.

At Citikolin ikke har noen godkjente helsepåstander som kosttilskudd har sitt opphav i juridiske formaliteter, og det er grunn til å anta at dette vil endres. 

EU mener at det finnes tilstrekkelig bevis for at kolin kan forbedre nevrologisk-, kognitiv-, og hukommelse funksjon. At kolin derfor forbedrer hjernens prestasjoner, forbedrer hukommelsen, forbedrer læring og konsentrasjon samt forebygger degenerative prosesser i sentralnervesystemet.

Citikolin regnes av mange som en av de mest effektive og potente «nootropics» eller «psyko-stimulanter» som finnes, og stoffet absorberes godt av kroppen.

Citikolin brukes i forbindelse med Alzheimer og Parkinsons sykdom, og har gitt lovende resultater i forbindelse med avhengighet av forskjellige typer medikamenter, hvor Citikolin kan dempe avhengighet og «sug».

Citikolin er videre knyttet til å beskytte leveren, og det finnes EU godkjente helsepåstander også om kolin i denne forbindelse. Citikolin brukes i forbindelse med grønn stær (glaukom), hvor stoffet virker å kunne forbedre synet hos denne type pasienter. 

Citikolin er tillatt som kosttilskudd i doser på 500 mg daglig, men Naturmedisinsentralen kan også tilby Citikolin som næringsmiddel til spesielle medisinske formål. Som næringsmiddel til spesielle medisinske formål tillates Citikolin dosert 1000 mg daglig, fordelt på fire doseringer på 250 mg. 

Citkolin regnes for å ha få eller ingen bivirkninger, og interagerer ikke med noen legemidler. Som et av få midler av denne type er også Citikolin trygt å bruke for barn, men gravide og ammende anbefales for sikkerhets skyld å ikke bruke Citikolin. 

Citikolin regnes som en synergist med Palmitoyletanolamid (PEA), og disse stoffene kan gjerne kombineres for større effekt.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.