Mattilsynet vil ha mindre energidrikker hos barn og unge

brus mineralvann

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Mattilsynet utredet konkrete tiltak for å forhindre at barn og unge får helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker. Mattilsynet anbefaler blant annet en øvre grense for koffeininnhold i energidrikker.


Mattilsynets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet er gitt blant annet på bakgrunn av en nylig overlevert risikovurdering av energidrikker og koffein, fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), utført på oppdrag fra Mattilsynet. Blant flere funn påpeker VKM at barn og unge som drikker energidrikker kan få både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye, spesielt over kort tid. Litt av og til, derimot, er ikke forbundet med slike negative helseeffekter.

Hovedårsaken til eventuelle negative helseeffekter ved et høyt inntak av energidrikker er innholdet av koffein. For andre stoffer i energidrikkene kunne ikke VKM finne noen åpenbar sammenheng med helserisiko.

– Vi anbefaler en rekke tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker, men ikke lovpålagt aldersgrense, da vi mener det ikke eksisterer kunnskap som tilsier at dette er nødvendig. Heller ikke i andre skandinaviske land har myndighetene innført aldersgrense på energidrikker, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet ser positivt på signaler fra drikkevarebransjen om at de er åpne for å se på mulighetene for å utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkmarkedet. Mattilsynet ønsker å være i dialog med bransjen i et slikt arbeid.

Koffein er problemet
I anbefalingen som nå er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet og folkehelseminister Åse Michaelsen, heter det:

«Ved dagens inntaksmønster vil et middels inntak av koffein fra energidrikker alene ikke medføre helserisiko blant barn og unge. Dette gjelder imidlertid bare så lenge inntaket av energidrikker ikke øker ytterligere, og innholdet av koffein i energidrikker ikke blir høyere, og inntak av koffein fra annen mat og drikke heller ikke blir høyere.»

En lovpålagt aldersgrense er et inngripende virkemiddel, og hjemmel for et slikt tiltak finnes i matloven. Bruk av hjemlene i matloven forutsetter imidlertid at tiltakene som foreslås er proporsjonale, det vil si ikke mer inngripende enn nødvendig.

Ut fra det vitenskapelige grunnlaget i VKMs risikovurdering, mener Mattilsynet at lovpålagt aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker er et for inngripende og ikke proporsjonalt tiltak på det nåværende tidspunkt.

– En slik lovpålagt aldersgrense kan imidlertid vurderes på nytt på et senere tidspunkt dersom forbruket av energidrikker blant barn og unge i Norge fortsetter å øke på tross av andre tiltak som gjennomføres, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Anbefaler en rekke tiltak
Mattilsynet anbefaler innføring av en forskriftsfestet grense for hvor mye koffein energidrikker kan inneholde. Det anbefales at grensen skal være 32 mg koffein per 100 ml. I tillegg anbefales tiltak for å øke kunnskapsnivået om koffein og energidrikker, overvåking av utviklingen i markedet, og av barn og unges inntak av energidrikker og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer.

I arbeidet med å besvare oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, har Mattilsynet brukt VKMs nye risikovurdering, hatt dialog med Livsmedelsverket i Sverige, skaffet informasjon om situasjonen i andre europeiske land, og hatt dialog og møter med bransjen – både leverandørsiden og dagligvarehandelen. Mattilsynet har også vært i dialog med Forbrukerrådet, Folkehelseinstituttet og Sykehuset Innlandet. Anbefalingen er kunnskapsbasert, og heller ikke i Sverige eller andre skandinaviske land har myndighetene innført aldersgrense på energidrikker.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.