Mangelfull dokumentasjon og rettssikkerhet ved Ahus

psykiatri tvang

Under et besøk til avdeling for akuttpsykiatri ved Akershus universitetssykehus i mai 2017, fant Sivilombudsmannen en rekke eksempler på dårlig og feilaktig dokumentasjon i vedtak om bruk av tvang. Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvorfor bruk av tvang er gjennomført og det går utover pasientenes rettssikkerhet.


Rapporten fra besøket til Akershus universitetssykehus (Ahus), avdeling for akuttpsykiatri 2. – 4. mai 2017 er nå offentlig på Sivilombudsmannens nettsider. Under besøket ble særlig bruk av tvang på avdelingen undersøkt.

– Etter besøket ser vi at dokumentasjonen av tvangsbruk er mangelfull. Særlig gjelder dette bruk av tvangsmedisinering, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Det ble også funnet tilfeller av kortvarig sperring av dør og fastholding av pasienter, som ikke var dokumentert.

– Svakt eller feil begrunnede vedtak gjør det vanskeligere for pasienten å forstå hvorfor man har blitt utsatt for tvang og det blir også vanskeligere å klage på tvangsbruken, sier Aage Thor Falkanger.

Ifølge rapporten burde avdelingen hadde hatt en betydelig nedgang i bruk av belteseng siste år. Det var i tillegg igangsatt et prosjekt for å redusere bruk av tvang. Det ble likevel funnet at enkelte beltelegginger varte svært lenge, og at det ved noen tilfeller var dårlig dokumentert hvordan man hadde jobbet for å få avsluttet beltebruken.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.