Mange fordeler med digitalt helsevesen

hans nilsen
hans nilsen
Hans Nielsen Hauge. Foto: NTB Scanpix.

Flere og flere nordmenn bruker internett og apper når de skal ha helseinformasjon, bestille legetimer og få resepter. Men fordelene med digitaliseringen innen helsevesenet er potensielt mye større, både for sykehus, leger, apotek og pasienter.


– Politikerne forteller ofte at vi har verdens beste helsetjeneste, men det skjer for mange feil som enkelt kunne vært unngått, sier Hans Nielsen Hauge, konsulent innenfor e-helse og forfatter av boken Den digitale helsetjenesten.

Gjennom et langt yrkesliv som lege har han vært tett på utviklingen i norsk helsevesen, og han har interessert seg for IKT og helse siden 1990-tallet.

Bedre helsetjeneste
I boken Den digitale helsetjenesten gir Hauge en oversikt over utviklingen innenfor helsetjenester og IKT og forklarer begreper og tankesett som er nødvendige for en god dialog mellom IT- og helsemiljøene. Den tar også for seg hvordan man kan organisere den moderne helsetjenesten for å øke kvalitet og effektivitet, og hvordan digitalisering kan bidra med prosess- og beslutningsstøtte.

Det gis eksempler på hvordan moderne datasystemer kan bidra til å forenkle og effektivisere helsetjenesten.

– Systemer kan sørge for automatisk bestilling av prøver og undersøkelser når helsepersonell har bestemt hva som feiler pasienten. Vi kan samle data fra mange systemer. Ved å analysere dem kan vi få fram sammenhenger og årsaker til sykdom og skade. På denne måten kan vi forebygge sykdom og skade på et nivå som vi tidligere ikke har hatt muligheter til, sier Hauge.

Han legger til at dersom sykehus standardiserer behandling i større grad og samler seg om det som er anerkjent som best til enhver tid, er det mulig å sammenligne behandlingsresultater og kostnader.

Varslinger i sanntid
Hauge mener at det er et uutnyttet potensial for å øke kvaliteten på behandling for sykdommer som i dag rammer mange i Norge, gjennom moderne digitale tjenester.

– Det beste og billigste er alltid å gi riktig behandling den første gangen. Noe av det dyreste vi driver med, er å reparere feil vi har gjort i behandlingen, sier han.

Hvert år dør mange mennesker som følge av for eksempel feildoseringer av medisin eller av blodforgiftning som oppstår på norske sykehus. Hauge anslår at kanskje halvparten kunne vært reddet dersom norsk helsepersonell hadde hatt tilgang på bedre digitale løsninger.

Kunnskapshull i norsk helsevesen
I mange andre land, eksempelvis Danmark og USA, brukes digitaliseringen for å få bukt med slike utfordringer, men det skjer i liten grad i Norge.

– Det er et paradoks siden vi er et av verdens mest høyteknologiske land og bruker mer penger på helsetjenester enn nesten alle andre land i verden, sier Hauge.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.