Mange flere vil ta influensavaksinen i apotek

apotekerforeningen

En fersk Norstat-undersøkelse viser en kraftig økning i antall nordmenn som har tatt influensavaksine denne sesongen. Undersøkelsen viser også at omtrent hver tredje kan tenke seg å ta vaksinen i et apotek neste sesong.


En av tre svare at det er mer aktuelt å ta vaksinen, hvis man kan ta den i apotek uten resept fra en lege. Det er en stor overvekt av menn som mener det er mer aktuelt å vaksinere seg, når det kan gjøres i apotek.

– Det er veldig positivt at flere som ikke pleier å ta vaksinen, nå mener det er mer aktuelt å ta den takket være tilbudet i apotekene. En av ti mener det er mye mer aktuelt, når de kan bruke apoteket. Klarer vi å nå 10 prosent av de som ikke har vaksinert seg, vil det være fantastisk. Det vil være bra for folkehelsene og bra for den enkelte. Dessuten er det flott at vi kan nå flere menn, som er underrepresentert blant de vaksinerte, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Blant alle spurte, svarer 27 prosent at de har tatt influensavaksinen denne sesongen. I risikogruppen over 65 år, oppgir 59 prosent at de er vaksinert. Tilsvarende tall fra forrige sesong, publisert av Folkehelseinstituttet, viser at 20 prosent hadde tatt vaksinen, mens 48 prosent av de over 65 år hadde tatt den.

– Det har vært stor oppmerksomhet om viktigheten av å vaksiner seg i høst. Tallene fra Norstat viser at informasjonen har hatt effekt. At 600 apotek har tilbud om influensavaksinering bidrar også til å øke folks bevissthet. Når 57 prosent sier at de er kjent med at man kan ta influensavaksinen i apotek, vitner det om at mange har fått med seg budskapet. 35 000 har tatt vaksinen i apotekene. Kombinasjonen av mange ulike tiltak ser ut til å virke, mener Lund.

36 prosent av de som har tatt vaksinen i år, svarer at det er sannsynlig at de vil ta vaksinen i apotek neste sesong. 18 prosent mener det er veldig sannsynlig, mens like mange mener det er ganske sannsynlig at de vil ta vaksinen i apotek. Det er en overvekt av unge og av menn som mener de vil bruke apotekene.

– Svarene indikerer at mange ser på apotekene som et enkelt og lett tilgjengelig alternativ for å få tatt influensavaksinen. Særlig gjelder nok dette de yngre aldergruppene. Men også yngre folk er i risikogruppene ved influensa, bl.a. gravide kvinner og diabetespasienter, forteller Lund.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.