Mamma Mia bidrar til å forbygge fødselsdepresjon

samlivsbrudd seperasjon

Selvhjelpsprogrammet Mamma Mia gir støtte til gravide og nybakte mødre. En effektstudie dokumenterer en reduksjon i risiko for fødselsdepresjon med 25 prosent ved bruk av programmet. Nå skal programmet videreutvikles slik at enda flere kan ta det i bruk.


– Vi vet at Mamma Mia bidrar til å redusere risikoen for fødselsdepresjon, derfor er det så viktig at flest mulig gravide og nybakte mødre tar programmet i bruk. Takket være midler fra Egmont, har vi nå mulighet til å oppdaterer Mamma Mia og dermed sikre at flere tar det i bruk; både enkeltpersoner og kommuner som del av den offentlige svangerskapsomsorgen. Vår ambisjon er at Mamma Mia skal tilbys alle gravide kvinner i Norge, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Omfanget av fødselsdepresjon i Norge har økt fra 9 til 17 prosent de siste 15 årene. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig, betyr det at over 10 000 nybakte mødre til enhver tid har psykiske plager. Alvorlig og vedvarende depresjon hos mor kan ifølge Helsenorge påvirke tilknyttingen mellom mor og barn og utløse stress hos begge.

– De første 1000 dagene har avgjørende betydning for et barns liv. Egmont Fonden vil bidra til å sette inn tiltak som gjør at barnets utvikling påvirkes positivt de første leveårene. For at barnet skal ha det bra, må også mor ha det bra, derfor støtter vi videreutviklingen av Mamma Mia med 500 000 kr, sier Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Mamma Mia er et lavterskel, forskningsbasert selvhjelpsprogram for alle gravide og nybakte mødre, laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel. Programmet er gratis for brukerne og uten reklame. Programmet følger mor, partner og barn fra 21. svangerskapsuke og inntil 6 måneder etter fødsel. Med oppgraderingene som skal være på plass i desember 2019 blir det enklere for gravide å starte med programmet uavhengig av hvor langt de har kommet i svangerskapet. Det vil også bli utviklet en app som gjør Mamma Mia langt mer brukervennlig.

Norske Kvinners Sanitetsforening har finansiert utviklingen av Mamma Mia. Programmet er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.