Maiblomsten blomstrer for barna

Norske Kvinners Sanitetsforening

Sanitetskvinnene har solgt maiblomsten i over 100 år og har skaffet over 200 millioner kroner til inntekt for folkehelsen. Nå går inntektene til arbeid for barn og unge i landets 650 sanitetsforeninger.


– Landet over sørger sanitetskvinner for ulike aktiviteter for barn som skolefrokoster, høytlesning, jentegrupper og drømmedager for barn som har det vanskelig. Sanitetskvinnenes innsats bidrar til sosial utjevning. Ti prosent av barna i Norge bor i familier med vedvarende lav inntekt. Barnefattigdom gjør at barn som står på utsiden av felleskapet påføres en sårbarhet som påvirker dem senere i livet, eksempelvis med lavere utdanning. Når du kjøper maiblomsten støtter du dette arbeidet, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Lørdag 4. mai skal flere sanitetsforeninger rundt omkring i Norge gjennomføre en lesedugnad kl. 13.00. Sanitetskvinnene har et ønske om å sette et større fokus på hvor viktig høytlesning er for barn, både innen språkferdigheter, kulturforståelse og en trygg voksenkontakt i livet.

– Gjennom vår aktivitet Lesevenn ønsker sanitetskvinnene å bidra til å styrke barns språkutvikling. Vi mener at høytlesning for barn gir språkforståelse og leseglede senere i livet, og er viktig for fremtidig utdanning og arbeid, forteller generalsekretær Grete Herlofson. Lesevenn arrangeres i barnehager, med skolefritidsordningen eller på det lokale biblioteket.

For veldig mange er maiblomsten et kjært minne fra egen barndom. Nå ønsker Sanitetskvinnene at også våre barn og unge skal få tilbud gjennom inntektene fra maiblomsten.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.