Løsning i LHL-konflikten

akademikerne helse
akademikerne helse
Rune Frøyland leder i Akademikerne helse.

Det blir ingen streik på landets LHL-klinikker, litt etter klokken tre i natt aksepterte Akademikerne helse meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning.


– Det har vært viktig for oss å overføre rettigheter fra tidligere tariffområde, i tillegg til å sikre våre medlemmer en trygg og rettferdig pensjonsordning, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Innskuddspensjonsordningen er på syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, og et tilleggs-innskudd på 18,1 prosent på lønn mellom 7,1 og 12 G. Dette er de maksimale tillatte satsene. De ansattes andel av pensjonsinnskuddet reduseres fra dagens to prosent til én prosent.

De ansatte vil også fullt ut kompenseres for eventuelle tap i overgangen fra ytelsesordning i Virke til den nye innskuddsordningen i Spekter.

– Vi ønsket oss i utgangspunktet en pensjonsordning med livsvarig utbetaling, men har valgt å godta en ordning med maksimalt innskudd og en solid overgangskompensasjon. Vi valgte å akseptere meklers forslag etter konkrete vurderinger i denne virksomheten. Samtidig har vi forståelse for at LO og YS har gjort andre vurderinger for sine medlemmer og dermed er i streik, sier Frøyland.

I lønnsoppgjøret fikk Akademikerne det samme resultatet som arbeidslivet for øvrig, med en ramme på 2,4 prosent.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.