Listhaug: – Syke mennesker sparer 1,1 milliard kroner neste år

Foto: Alexander Helberg

FrP sørger for at egenandelene for helsetjenesten ikke økes neste år. Egenandelstakene slås sammen og settes til 2460 kroner, tilsvarende dagens egenandelstak 1. Tusenvis av syke mennesker sparer penger neste år, til sammen 1,1 milliarder kroner.  


Da regjeringen foreslo å endre frikortordningen, og dermed øke helseutgiftene for én million nordmenn, kalte Sylvi Listhaug forslaget «dønn usosialt». I tillegg har kronisk syke blitt rammet av en massiv økning i helsekøene grunnet pandemien. Nå jubler FrP-nestlederen over fullt gjennomslag i budsjettforhandlingene. 

– For oss var det helt uaktuelt å sende en ekstraregning til kronisk syke mennesker og de av oss som trenger mye medisiner og behandling. Vi er glad for at FrP senker det nye egenandelstaket fra 3183 kroner som regjeringen forslo til 2460 kroner. Dette gjør at syke mennesker sparer over en milliard kroner, sier Listhaug. 

Listhaug viser til at de eldre har vært en prioritert gruppe for FrP i budsjettforhandlingene.  Hun mener regjeringen forslag ikke var godt nok på dette området. 

– I krisepakken sikret vi 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. Nå sikrer vi 1000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsboliger, utover regjeringens budsjett. Det er et stort behov for å bygge ut kapasiteten fremover når det blir flere eldre blant oss. Flere er sprekere og friskere lenger, men det er viktig å sikre hjelp den dagen man har behov for det, sier Listhaug.

Flere som lider av den uhelbredelige sykdommen MS skal nå få stamcelle-behandling ved at FrP har fått gjennomslag i budsjettet til å sette av 20 millioner til dette. Listhaug er glad for at flere syke nå kan få dette tilbudet i Norge.

– Det finnes gode resultater som viser at stamcellebehandling har en positiv effekt på MS. Derfor er jeg glad for at vi nå utvider tilbudet for denne pasientgruppen og sørger for at enda flere kan få behandling i Norge.

I tillegg til å styrke tilbudet til MS-syke, har FrP også sørget for 50 millioner til gentesting ved kreftbehandling.

– Kreft er en sykdom som fortsatt tar alt for mange liv i Norge. Jeg gleder meg derfor over at vi har forhandlet inn at gentesting skal bli en del av det offentlige helsetilbudet. Dette er et tilbud kun private klinikker har hatt til nå.

Rundt 4000 barn i Norge har livstruende sykdommer som gjør at de lever korte liv. FrP har derfor sikret at bevilgningen til hospice styrkes og at det øremerkes 30 millioner til hvert av barnehospicene Malvik og Kristiansand.

– Jeg var som eldre- og folkehelseminister både i Danmark og Sverige for å se på deres tilbud til familier i dyp krise, med alvorlig syke og døende barn. Det gjorde et stort inntrykk på meg å snakke med ansatte og brukere som fortalte hvor godt det var å være et sted som også tar vare på familien rundt og den smerten de lever i. Dette skal være et supplement til familier som trenger det, sier Listhaug.

Mange eldre har dårlig tannhelse. Dette går utover livskvaliteten og i ytterste konsekvens muligheten til å få i seg nok mat og ernæring. Nå skal det settes i gang et prøveprosjekt for å forbedre tannhelsetilbudet til eldre på sykehjem og personer som mottar hjemmesykepleie i Agder og på Romerike.

– Dette er mange steder et forsømt område. De eldre har rettigheter men de følges ikke opp i tilstrekkelig grad. Vi skal nå ta i bruk den private tannhelsetjenesten for ruste opp tannhelsetilbudet til eldre på sykehjem og som mottar hjemmesykepleie.

Foto: Alexander Helberg


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.