Lions sin årlige tulipanaksjon skal lære barn å ta gode valg

lions

Lørdag 27. april arrangerer Lions sin årlige tulipanaksjon. Når du kjøper en bukett tulipaner av Lions, støtter du forebyggende arbeid for barn og unge i hele landet.


– Vi omsetter rundt 900 000 tulipaner denne dagen, som gir over 7 millioner kroner netto, sier Hroar Thorsen, generalsekretær i Lions Norge. Pengene er øremerket forebyggende arbeid for barn og unge, og den største potten går til Mitt Valg, et program for sosial og emosjonell læring arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. 

Barn og unge lever sine egne liv. Ingen kan være til stede og gi dem råd i alle vanskelige situasjoner, men gjennom MITT VALG gjør voksne en innsats for å gi dem positiv selvfølelse og gode holdninger. Det hjelper dem å ta det riktige valget i avgjørende øyeblikk slik at de unngår risikoatferd som mobbing, bruk av rusmidler, nasking, radikalisering og vold.

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av Mitt Valg bygger barna relasjoner, utvikler vennskap og blir flinkere til å fortelle om opplevelser og erfaringer. Slik bidrar vi til å skape et bedre klassemiljø, redusere mobbing og hjelper barna til å ta gode valg. 

Mitt Valg har de siste årene opplevd markant økning i etterspørselen etter kurs, også fra idrettsmiljøet.

– Vi ønsker jo at barna våre skal oppleve deltagelse i idretten, men dessverre er det ikke alltid slik. Barn, og spesielt ungdom, gir uttrykk for at idretten er for seriøs. Det er for mye konkurranse og for stort fokus på å være best. De forteller om trenere og foreldre som har (for) høye forventninger og stiller store krav. I tillegg har mange idrettsutøvere en opplevelse av ikke å bli sett. Disse barna og ungdommene kan utvikle stress og prestasjonsangst, noe som igjen kan føre til negativt selvbilde. sier daglig leder i Mitt Valg, Annica Lindén Øygard. 

Mitt Valg tilbyr idrettslagene et verktøy for trenere og lagledere som arbeider for å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne

Lions Tulipanaksjon har vært arrangert siste lørdag i april siden 1993. Tulipanmotivet, med en bøyd og en strak tulipan, er et symbol på hvordan vi føler oss når vi opplever press og utfordringer.

Eksempler på annet ungdomsarbeid som kan får støtte fra Lions Tulipanaksjon er lokale rusfrie kulturarrangementer, barn- eller ungdomsleirer, foredrag og seminarer med forebygging som tema og støtte til ungdom som gjør en frivillig innsats.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.