LESERINNLEGG: Samarbeid med frivilligheten om korona-tiltak!

frivillighet norge

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av Korona-viruset.


Av Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge.

Rundt om i norske kommuner er det nå et voldsomt engasjement blant folk som vil bidra inn i den nasjonale dugnaden for å forebygge smitte av koronaviruset. Vi i Frivillighet Norge og våre medlemmer er svært takknemlige for folks enorme innsatsvilje, som er helt avgjørende i situasjoner som dette.

Samtidig må det frivillige engasjementet blir tatt imot på en god og trygg måte i tråd med kommunenes og Helsedirektoratets retningslinjer og ikke skaper nye situasjoner der smitte kan spres. Frivillige organisasjoner har høy kompetanse på og erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering. Derfor anbefaler Frivillighet Norge at folk henvender seg til de frivillige organisasjonene i kommunene om de vil bidra, og at kommunen inngår gode avtaler om samarbeid med disse.

KS og Frivillighet Norge har utarbeidet 8 konkrete tips for å få på plass samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Oppsummert anbefaler vi kommunene følgende:

  • Start med organisasjoner som allerede har etablert samarbeid med kommunen og som allerede har omfattende beredskapsplaner for krisesituasjoner.
  • Kartlegg hvilke andre organisasjoner som kan bidra og hold oversikt over disse.
  • Spesifiser hvilke typer oppgaver kommunen har behov for å løse og hvordan de ulike frivillige organisasjonene kan bidra, for eksempel med sin kompetanse på aktiviteter, utstyr og lokaler.
  • Husk at frivilligheten kan nå spesifikke grupper i samfunnet, også særlige sårbare grupper som ikke nåes så enkelt i ordinære kommunikasjonskanaler, for eksempel utsatte familier, minoritetsbefolkning med begrensede norskkunnskaper og folk som bor på gata.
  • Etabler enkel, ubyråkratisk og tillitsbasert dialog med organisasjonene og informer dem om hvordan de kan få kompensert utgifter ved behov.

Frivilligheten bringer mennesker sammen og skaper fellesskap, tillit og tilhørighet. Selv om vi i denne ekstraordinære situasjonen må avlyse fysiske møter, legger ikke organisasjonene ned arbeidet. Nye behov oppstår, og de siste dagene har vi sett mange eksempler på at frivillige skaper nye digitale møteplasser, telefontjenester og tilbud om praktisk bistand, både til folk i karantene og til kommunene. Å svare på folks skiftende behov er det organisasjonene kan best.

Frivilligheten og viljen til å bidra er noe av det beste vi har i samfunnet, og sammen med hjelpearbeiderne som legger ned en fantastisk innsats, vil den hjelpe oss gjennom også denne krisen. Vi gjør vårt beste for å støtte på veien.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.