LESERINNLEGG: Rusbruk handler om helse

hivnorge

HivNorge jobber med smittevern og forebygging av spredningen av hiv på alle samfunnsområder, og rusbrukere er blant de gruppene i befolkningen som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Det er derfor naturlig for oss å ha et aktivt engasjement overfor personer som bruker illegale rusmidler.


Av Jens-Harald Älgenäs Eliassen, styreleder HivNorge.

Heldigvis har det gjennom målrettet arbeid med skadereduksjon og helsehjelp for rusbrukere, vært relativt få som har blitt smittet gjennom deling av sprøyter i Norge etter at man begynte å dele ut rent brukerutstyr. Likevel ser vi en urovekkende tendens i samfunnet med forhøyet smitterisiko knyttet til rusbruk, og frykter at smittetallene kan øke igjen i denne gruppen.

Chemsex er et relativt nytt fenomen i Norge, der man arrangerer fester for personer, oftest menn, som bruker ulike rusmidler i kombinasjon med sex, og vi vet at det er vanlig med risikabel sex på slike fester. For å unngå både smitteoverføring og andre skader som følge av chemsex, og ikke minst for å unngå at rekreasjonsbrukere utvikler avhengighet, mener vi i HivNorge at det er helt sentralt å møte folk der de er, uten fordommer, moralisme eller trusler om straff. Hvis vi vil begrense skadeomfanget fra rusbruk, må vi møte rusbrukerne med respekt og kjærlighet.

Vi har ivrig fulgt med på rusreformutvalgets arbeid og uttalelser, og debatten som har fulgt rapporten. Vi er hjertens enige med utvalgets flertall om at rusbruk først og fremst må ses som et helseproblem, ikke som kriminalitet, og anerkjenner at straffeforfølgelse av brukere ikke fører til mindre bruk av illegale rusmidler.

Både for å sikre god egenomsorg og dermed bedre smittevern og færre skader hos rusbrukere, og for å redusere bruken av illegale rusmidler i samfunnet, mener vi at det er svært viktig å anerkjenne rusbruk som et folkehelseproblem, og å flytte ansvaret for oppfølging av rusbrukere fra politiet og kriminalomsorgen til helsetjenesten.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.