LESERINNLEGG: Prisen mange kvinner betaler for ikke å få nødvendig helsehjelp

inneklima

Slik situasjonen er i dag så tvinges altfor mange kvinner til å finne alternative mestringsstrategier som innebærer avbrutte studier, redusert arbeidstid, langtidssykemelding og uføretrygd. Dette er prisen mange kvinner betaler for ikke å få nødvendig helsehjelp.


Av Gudveig Storhaug, styreleder og nestleder
Elisabeth Raasholm Larby i Endometrioseforeningen.

Endometrioseforeningen ser det nødvendig å komme med en uttalelse etter påtrykk fra media etter flere oppslag i dag om at «NAV krever at kvinner opererer bort livmor». Vi vil gjerne presisere at vi ikke har detaljkunnskap om de enkelte sakene og de vurderinger som er gjort, men la oss bare få det avklart en gang for alle: fjerning av livmor er ingen kur for endometriose.

Det er mye feilkunnskap om endometriose. Vi vet for eksempel at adenomyose og endometriose blandes sammen. Førstnevnte sitter i livmorveggen og fjerning av livmor er dermed en kur. Det å fjerne livmor er derimot ikke er en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren. Endometriose er en kronisk sykdom, og vil kunne komme tilbake selv om vevet fjernes kirurgisk. Disse to tilstandene opptrer dessuten ofte sammen. I verste fall kan kvinnene få mere plager av å unødvendig fjerne et organ.

Gjennomsnittlig tar det syv år å få diagnosen endometriose i Norge. Adenomyose er enda mer ukjent og der har man ikke en gang tall på hvor mange år det tar. Forsinkelse i diagnose kan få store konsekvenser da sykdommen ubehandlet kan utvikle seg fritt og ødelegge (under)livet til mange av disse jentene.

Dersom tid til diagnose hadde vært kortere, behandlingstilbudet og kunnskapen om disse sykdommene hadde vært bedre, så hadde muligens mange av disse kvinnene sluppet å gå på AAP eller å bli uføre. Slik situasjonen er i dag så tvinges altfor mange kvinner til å finne alternative mestringsstrategier som innebærer avbrutte studier, redusert arbeidstid, langtidssykemelding og uføretrygd. Dette er prisen mange kvinner betaler for ikke å få nødvendig helsehjelp.

Regelverket til NAV bør i aller høyeste grad gjennomgås og nyanseres. Dette må politikere jobbe med slik at kvinner får riktig helsehjelp til riktig tid. Dette er sykdommer som det er på tide å løfte opp på den politiske agenda slik mange andre land allerede har gjort. Vi må anerkjenne at dette er sykdommer som koster både på samfunns- og individnivå, og som fortjener et verdig behandlingstilbud i form av en nasjonal behandlingstjeneste. Videre er det behov for nasjonale retningslinjer som kan være med å bidra til en mer oppdatert kunnskapsbasert behandling, samt være med og samt utjevne regionale forskjeller. I tillegg er det behov for en skikkelig kunnskapskampanje, herunder informasjon om hva som er normal mens og hva som ikke er normal mens. Dette bør bli inngå i pensum på barn, ungdoms- og videregående skole. Helsepersonell og befolkningen generelt må også inkluderes i en slik kunnskapskampanje.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.