LESERINNLEGG: Nå får du gratis hjelp av private sykehus

frp

I revidert nasjonalbudsjett har FrP sørget for 600 millioner kroner for å ta unna helsekøene. Pengene skal blant annet gå til å kjøpe behandling hos private sykehus med ledig kapasitet. Det er bra for både deg som er syk, og samfunnet.


Av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson (FrP).

Korona-viruset har ført til et massivt etterslep på ordinære operasjoner og sykehusbehandlinger. Kreftforeningen melder om at mer enn 50 000 screening-undersøkelser er utsatt bare på kreftområdet, og 320 000 færre pasienter fikk behandling på sykehus i mars og april sammenlignet med i fjor.

Dette har ført til smerte og lidelse hos syke pasienter som ikke har fått behandling, og også medført at ubehandlede arbeidstakere ikke kan gå tilbake i jobb. Samtidig har private sykehus tilbudt sin kapasitet og sine tjenester, uten at regjeringen eller helseforetakene har vist vilje til å bruke hele Norges behandlingskapasitet.

Eksempelvis stilte LHL-sykehuset ved Gardermoen seg tidlig til disposisjon, og investerte 20 millioner for å omstille og klargjøre for å bidra i koronadugnaden, men Helse Sør-Øst fulgte aldri opp videre.

Fremskrittspartiet har over lengre tid presset regjeringen til å bruke hver eneste lege, sykepleier og sengepost i kampen mot både korona og sykehuskø. Lenge ga dette lite effekt. Heldigvis måtte mindretallsregjeringen bestående av H, KrF og V sikre et flertall for budsjettet sitt i Stortinget.

Det ga FrP en mulighet for et gjennomslag for at private helsetjenester ikke lenger skal reserveres for rike eller de med gode private forsikringer. Helseforetakene skal nå bruke privat kapasitet til å behandle alle i helsekø.

Jeg er glad for at både offentlig og privat helsevesen nå sammen kan løse krisen med lang behandlingskøer – til beste for deg som pasient.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.