LESERINNLEGG: Koronatidens konspirasjoner og andre selvmotsigelser

jerusalem

I folkeeventyrenes verden finner vi mange eksempler på at dagens situasjon har vært opplevd i tidligere tider. Vi blir daglig konfrontert både med mannen som skulle stelle heime, kjerringa mot strømmen og god dag mann – økseskaft, så dette kommer vi nok over denne gangen også.


Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme.

Et nytt trekk er at hyttefolket ser ut til å ha fått en fremtredende plass i dramaet.  Er det for å avlede oppmerksomhet fra myndighetenes mer presserende problemer med avslørende dårlig kriseberedskap? Det ligner litt på den rollen som den vandrende jøden i eldre tider hadde når uår og pestilens skulle forklares og bekjempes. Og slik er det fremdeles. I store deler av verden holder man fast på jødens ledende rolle når det gjelder å skape ulykke og ødeleggelse. Se bare på alle byene som ligger som ruinhauger over store deler av Midtøsten: Der er det allment akseptert i den del av verden at det er jødene eller sionistene som er årsak til all elendighet, inkludert krig, pest og kolera.  

Folk tror at jødene i hemmelighet utøver en ondsinnet makt, først og fremst gjennom innflytelse over myndigheter, økonomi og medier i vestlige land.  Troen på at tusener av jøder ble advart mot å gå på jobben 11. september 2001 har stor utbredelse, og man kan påtreffe slike forestillinger også i Norge. Det var derfor ingen overraskelse at noe av det første som dukket opp av forklaring på korona-epidemien var at det var USA, Israel og jødene som sto bak.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

I et av de hardest rammede landene, Iran, har det oppstått debatt om hvorvidt man eventuelt skulle tillate innkjøp av vaksiner som er utviklet og produsert i Israel. Ledende ayatollaer har avvikende syn, men resultatet ble at det er forbudt å kjøpe eller selge en vaksine dersom de med sikkerhet vet at fortjenesten vil gå til sionistene eller Israel, med mindre det ikke finnes annet alternativ. Iran er i likhet med Norge medlem av FN og Verdens helseorganisasjon.

Mediene over hele Midtøsten flommer over av fortellinger om jødisk-israelsk konspirasjon som overgår fantasiene i Sions vises protokoller. Man må undres over at jødene kan beskyldes for å kontrollere disse mediene som regelmessig formidler antisemittisk sludder og vås. Påstanden kommer fra ledende kretser i NATO-landet Tyrkia så vel som fra Jordan, som nylig var vertskap for det norske kongeparet, og hvor det fremheves at «… jødene er farligere enn korona-virus, AIDS og kolera,» og at «… jihad renser våre legemer og sjeler og kan redde mennesker fra disse sykdommene

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Fra politisk hold hos vår alliansepartner Tyrkia får vi blant annet høre at «… dette viruset tjener sionismens formål ved å redusere antallet mennesker,» at «… jødene er en forbannet rase,» og at «… et virus ikke kan spre seg i Allahs hus. …» 

Også Palestina-arabiske kirkeledere har sluttet seg til strømmen av anklager mot Israel. Den gresk-ortodokseerkebiskop Hanna i Jerusalem som påstår å ha blitt forgiftet, anklager jødiske bosettere for å være «… en annen form for ISIL, som er ment for å ødelegge kristen kultur, historie og arv i Jerusalem.»  Hans synspunkter har fått tilslutning fra Kirkenes Verdensråd som inntil nylig var ledet av den norske presten og biskopen Olav Fykse Tveit, og deles innenfor høykirkelige miljøer i Norge.  

Inntil videre må vi følge myndighetenes råd om å vaske hender og holde avstand. Vi kan imidlertid ikke fri oss fra en følelse av at rådene noen ganger virker litt anstrengte og kanskje endog selvmotsigende. I årevis har vi blitt oppfordret til å forberede oss på samfunnskriser og begynne å etablere beredskapslager hjemme. De fleste har nok tatt litt for lett på disse velmente rådene, slik at når krisen plutselig inntreffer, løper de alle på en gang til butikken for å følge rådene.  Folk gjør akkurat det som Direktoratet for samfunnssikkerhet har bedt dem om å gjøre og etablerer såkalt egenberedskap med det samme. Vi har jo ingen varemangel, sier statsministeren, og folks kriseatferd er lett å forutse. 

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

En av fordelene med hjemmeberedskap er jo dessuten at vi slipper å løpe til butikken oftere enn nødvendig, og kan i stedet sitte hjemme og følge med i statsministerens formaninger i beste sendetid.  Slik reduserer vi risikoen for smittespredning. Men hva opplever vi? Statsministeren beskylder oss for å være usolidariske og ber oss slutte med å gjøre det som Direktoratet for samfunnssikkerhet har bedt oss om å gjøre. Hva med litt beredskapsberedskap der hvor kriseberedskapen planlegges?

Men la oss likevel avslutte med en oppløftende ikke-nyhet fra Norge. To jødiske matematikere er nettopp av Det norske vitenskapsakademi tildelt Abel-prisen for 2020 for sin innsats med å utvikle mer avanserte metoder for sannsynlighetsberegning. Det dreier seg om professor Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem og professor Gregory Margulis ved Yale University i USA. Furstenberg var i sin tid flyktning fra nazismen i Tyskland og Margulis fra kommunismen i Sovjetunionen.

Det er påfallende at mediene i Norge har valgt å la den store begivenheten forbigås i stillhet, spesielt i en situasjon hvor det nettopp er sannsynlighetsberegning det synes å skorte på.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.