LESERINNLEGG: Kommunevalget må handle om psykisk helse

Foto: Andreas Haldorsen

Med kommunale lavterskeltilbud oppnår vi minst to gode ting: De som har psykiske plager får tidlig hjelp der de bor og slipper en alvorligere sykdomsutvikling. Sykehusene får mer tid til de som trenger omfattende behandling.


I helsebarometeret som ble offentliggjort 2. april, svarer kun 16% at de oppfatter tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i kommunen som god. Bare 18% har tro på at barn og unge får den hjelpen de trenger hvis de strever psykisk. Det er ikke godt nok, kommunene har ansvar for helsehjelp til personer med psykiske lidelser.

Det er stor forskjell på hvor utbredt og tilgjengelig psykiske helsetjenester er i kommunene. Lørenskog kommune har i mange år utviklet Forebyggende psykisk helsehjelp (FPH) til barn, unge og familiene deres. Lett tilgjengelig hjelp med lav terskel og utstrakt helsefremmende samarbeid med barnehager og skoler gir resultater. Langt færre barn og unge i Lørenskog har behov for behandling i BUP sammenlignet med tall fra andre kommuner. Også voksne får nå psykisk helsehjelp. Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb er et vesentlig mål. Slike eksempler burde flere lokalpolitikere la seg inspirere av.

Derfor må lokalvalget til høsten handle om psykisk helse. Lokalpolitikere over hele landet må ta psykiske helseutfordringer på alvor og levere tjenester befolkningen trenger. Det har de krav på.

Tor Levin Hofgaard
President i Norsk psykologforening

Foto: Andreas Haldorsen


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.