LESERINNLEGG: GPS gir frihet og trygghet for personer med demens

sykdom eldre

GPS-teknologi bør bli tilgjengelig for alle som har demens, som en helsetjeneste fra kommunen. Etter valget i høst får kommunestyrene en ny anledning til å sette dette høyt på agendaen.


Av Mina Gerhardsen, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demens er en sykdom som påvirker hjernen og som blant annet gjør at det er vanskeligere å finne fram, og lettere å gå seg bort. GPS kan bidra til å gi demenssyke økt bevegelsesfrihet og livskvalitet. Likevel er det bare et par prosent av de som har demens som har dette helsetilbudet. Alle kommuner bør sørge for å ha et slikt tilbud.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

En spørreundersøkelse blant pårørende og personer med demens, viser at over 90 prosent mener GPS gjør hverdagen tryggere. Bruk av lokaliseringsteknologi for personer med demens er ikke brudd på personvernet. Tvert i mot, det gir en mulighet til bevegelsesfrihet og trygghet, selv om helsen er svekket.

Unødvendig belastning
Vi leser jevnlig om mennesker med demens som har gått seg bort, om store leteaksjoner og bekymrede pårørende. Dette er en stor belastning for både den som er syk og for pårørende, og det er i mange tilfeller en unødvendig belastning fordi GPS-teknologi kunne hindret disse situasjonene. 

En GPS som er koblet til en døgnbemannet alarmsentral, vil kunne bety mye for livskvaliteten for demenssyke og for deres pårørende. Større mulighet til å være fysisk aktiv senker ikke bare risiko for å omkomme som følge av at man går seg bort. Det bidrar også til å opprettholde helsa.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

Kommunens ansvar
Antallet mennesker som lever med demens vil dobles de nærmeste tiårene. Nå haster det å få på plass tilbud som bidrar til trygghet og frihet for de som har diagnosen. Det må være et tydelig offentlig ansvar for innkjøp og drift av GPS-teknologi.

Det må også være et offentlig ansvar med tilgjengelig rutiner for å varsle og å ha en velfungerende, døgnåpen alarmsentral. Når de nye kommunestyrene skal på plass etter valget i høst håper vi dette er en sak som blir satt på dagsorden. GPS handler om frihet og trygghet – og det kan være forskjellen på liv eller død.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.