LESERINNLEGG: FrP sikrer psykisk helsehjelp til svaksynte og blinde

frp

En fersk undersøkelse gjennomført av Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at urovekkende mange av synshemmede lider av depresjoner. Langt flere enn i befolkningen ellers er også ensomme.


Av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FrP.

Til tross for dette finnes det i dag ingen psykologer eller psykiatere som har spisskompetanse på å gi bistand til blinde og svaksynte.

Det blir forandret nå.

Gjennom nasjonal helse- og sykehusplan sikret Frp at dette tilbudet skal opprettes, og denne våren fikk Frp også bevilget 2.5 millioner kroner til formålet, slik at det kan opprettes et tilbud på Gaustad i Oslo.

Blindeforbundet har lenge kjempet for dette tilbudet. Hørselshemmede har fra før av et tilsvarende ordning i dag, altså tilbud om psykolog med spisskompetanse. Dermed blir Blindeforbundets mangeårige ønske endelig oppfylt, og det er takket være Frp.

På nytt beviser det at det ikke nødvendigvis er de store budsjettpostene som betyr mest. 2,5 millioner kroner kan bidra til å hjelpe en gruppe mennesker som får livet snudd på hodet, etter at de har mistet noe de har tatt for gitt hele livet, nemlig synet. Frp tror alle har forståelse for at man kan ha bruk for et psykisk helsetilbud i en slik situasjon.

Det at både syn og hørsel svekkes, forandrer på hver sin måte den enkeltes hverdag, og oppleves nok av mange som vanskelig. Psykologer med spisskompetanse kan bidra til at disse endringene blir så skånsomme som overhodet mulig, slik at flere kan oppleve mestring og livsglede.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.