Legemidler for artrose?

artrose
artrose
Medisin mot artrose?

Artrose er en leddsykdom hvor brusken svekkes. Muskulaturen og bein rundt leddene påvirkes. Mest vanlig er knær, hofter og fingre. På fingrene opptrer det normalt som ”knuter” på de ytre og midtre leddene.


Etter hvert vil leddene oppleves ustabile og musklene merkbart svakere. Enkle fysiske øvelser som styrker muskler og bevegelighet er avgjørende for å holde utviklingen i sjakk.

Halvparten av oss vil sannsynligvis kjenne artrose i løpet av livet. Symptomene som stive ledd og smerter kommer gradvis. Artrose kan ramme alle ledd i kroppen, men også kun ett ledd eller noen områder. Som andre sykdommer varierer plagene med gode og dårlige perioder. Det positive med dette er at vi kan påvirke dårlige perioder til å bli bedre.

Symptomene oppleves svært forskjellig og det er ikke sammenheng mellom funn på røntgenbilde og opplevd plage. Stress og andre belastninger kan gjøre situasjonen betraktelig verre i perioder. Teknikker for å koble av vil kunne hjelpe i hektiske perioder.

Alder og overvekt er faktorer som påvirker utviklingen, ellers er ikke årsak kjent. Det er flere kvinner enn menn som utvikler artrose. Sykdommen kan være smertefull og påvirke god nattesøvn. Enkelte bevegelser blir vanskelige å utføre.

Dessverre tar mange pasienter mye smertestillende og sier de må det for å klare enkelte oppgaver. Faren ved å gå på medikamenter over tid, kan skremme og motivere pasientene til å lærer å takle smertene i det daglige. Det finnes dessverre ingen legemidler for artrose, så hva du kan gjøre selv?

Tilstanden er kronisk. Det å ikke kunne tillate seg daglige smertestillende medikamenter kan være vanskelig. Heldigvis finnes program for å lindre og reduserer plager, uten bivirkninger. Foreløpig er det svært få som kjenner til slike livsmestringsprogram hvor du lærer å bli bevisst usynlige responser som hemmer og fremmer mestring. Kosthold har også effekt for mange lidelser, en livstilsendring du liker har større sannsynlighet for å gi effekt og bli varig.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.