Legemiddelindustrien: – Helsenæringsmeldingen svarer til forventningene

medisin vitaminer

Fredag la regjeringen endelig frem Norges første stortingsmelding om Helseindustrien. Førsteinntrykket er at den svarer til de store forventningene fra bransjen.


Den etterlengtede Stortingsmeldingen om helsenæringen er nå lansert. Meldingen har fått tittelen Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester, og kan leses i sin helhet på regjeringen.no.

Så hva er de strategiske grepene meldingen legger opp til? Her er det overordnede: Kultur for samarbeid, generelle rammebetingelser for næringen, gjøre Norge til en attraktiv samarbeidspartner for helsenæringen, og bedre rammebetingelser for kommersialisering.

En stor dag
LMI-direktør Karita Bekkemellem har bare fått lest hovedpunktene i Helsenæringsmeldingen enda, men sier dagen uansett føles litt som 17. mai og julaften på én gang, siden dagen i dag viser at vi endelig har en regjering som har tatt politisk lederskap for å utvikle den viktige helsenæringen. Dette har LMI har jobbet for siden 2009.

– Vi ser med glede at det i meldingen gis svar på mange av de innspillene vi har gitt. Bedret konkurransekraft for helsenæringen, kultur for samarbeid, og behovet for at Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for helsenæringen ser ut til å være viet stor plass. Vi merker oss også at regjeringen vil videreføre den gode dialogen med helsenæringen som har vært under arbeidet med denne meldingen. Dette gir oss ekstra motivasjon til virkelig å gjøre et dypdykk i dokumentet, og jobbe konstruktivt videre for å realisere det overordnede målet med meldingen, nemlig at vi får en sterk helsenæring i Norge som kan bidra med økt verdiskaping i form av eksportinntekter og arbeidsplasser, og som samtidig bidrar til bedre helsetjeneste og bærekraftige løsninger for samfunnet, sier Bekkemellem.

Også Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, har et godt førsteinntrykk av Helsenæringsmeldingen.

– Vår næring står klare med produkter og løsninger som vil gi bedre pasientbehandling og gevinster for samfunnet. Det er derfor gledelig at det i stortingsmeldingen anerkjennes at bedre samspill mellom helse og næring er nødvendig for å ta ut denne gevinsten. I det videre arbeidet nå vil vi bidra til å konkretisere tiltakene i stortingsmeldingen for å sikre god kvalitet på helsetjenestene våre – med sterkt bidrag fra næringen, sier Barrabes.

Gleder seg til dypdykk
Nærings- og fiskeridepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet jobbet med meldingen i to år, og LMI har gitt en rekke innspill – både skriftlige og muntlige – underveis i arbeidet. Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen, har vært aktiv i arbeidet og deltatt i flere høringer, på innspillsmøter og andre møter. Hun har også jobbet tett med NHO Helse, som LMI er en del av. Larsen blir optimistisk av det hun har rukket å lese.

– Her ser det ut til å være mye spennende å ta et dypdykk i. I tillegg til det Veronika Barrabes og Karita Bekkemellem allerede har sagt, er det viktig for LMI at vi styrker industrialisering og produksjon. Det er tross alt det som gir arbeidsplasser og eksportinntekter som Norge trenger. Her bidrar vi allerede, men potensialet er mye større. Så vi håper det i meldingen er føringer for virkemidlene som kan bidra til dette. Nå gleder jeg meg til å lese hele meldingen, sier Monica Larsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.