Legemiddelindustrien applauderer regjeringsplattformen

apotek medisin sykehus

Legemiddelindustrien (LMI) er svært fornøyd med den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem torsdag. – Dette er fantastisk for norsk helsenæring og norske pasienter, sier direktør i LMI, Karita Bekkemellem.


Den nye plattformen, som har fått navnet Granavollplattformen etter stedet forhandlingene har foregått på, er det førende dokumentet den nye regjeringen bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF skal jobbe ut fra. De 108 sider lange dokumentet tar for seg alle sider av norsk politikk, inkludert helse og næring, og er på vårt felt en videreføring av Jeløyaplattformen. Det er LMI glad for.

– Dette er helt fantastisk, jeg er så fornøyd, sier en lettet Karita Bekkemellem. – Med dette dokumentet kommer regjeringen vår med detaljerte og presise formuleringer om alt vi har bedt om og håpet på, både i politiske innspill og i møter med ulike aktører på helseområdet. Spesielt er jeg fornøyd med at regjeringen presiserer at de vil sikre likeverdig og rask tilgang til nye og effektive legemidler, siden vi nå har opplevd at beslutningsprosessene tar stadig lengre tid. Tidligere i år var vi glade for at Stortinget valgte å presisere de fire legemiddelpolitiske målene, så det kan ikke bli sterkere politiske signaler på dette enn det vi opplever her. Vi har oppnådd et helt unikt utgangspunkt og det er en stor inspirasjon for LMIs arbeid videre for legemiddelbransjen, sier Bekkemellem.

Hun mener Granavollplattformen også må ses på i lys av den kommende Helseindustrimeldingen, som regjeringen jobber med og som hele bransjen har gitt mange innspill til og venter i spenning på.

– Jeg opplever en anerkjennelse og en tillit til vår bransje. Vi blir tatt på alvor, og innspillene våre, som vi i LMI – inkludert utvalgene våre – har jobbet grundig med over lang tid og kvalitetssikret i alle ledd, blir tatt på alvor. Det får vi igjen for nå. Med dette er det håp for videre vekst i helsenæringen og at pasienter i Norge får rask tilgang til våre livsviktige innovasjoner, sier Bekkemellem.

Regjeringen viderefører også innovasjonspolitikken i den nye regjeringserklæringen. I erklæringen skriver regjeringen at den vil sørge for godt samarbeid mellom ulike private og ideelle aktører for blant annet å bidra til innovasjon og valgfrihet i tjenestetilbudet. Dette skaper legitimitet og signaliserer ønske om sterkere involvering av næringslivet som kan bidra med kvalitet i helsesektorens behandlingstilbud og utvikling av nye produkter og tjenester. Regjeringen ønsker å føre en framtidsrettet næringspolitikk som tilrettelegger for verdiskaping, vekst og omstilling. Fundamentet skal være kunnskap, forskning og innovasjon.

– Dette er gode ambisjoner som LMI deler, og som skaper rom for utvikling av den forskningsdrevne helseindustrien som utvikler produkter og tjenester av høy verdi for et globalt marked, sier seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.