Legemiddel viste ingen effekt mot COVID-19 assosiert lungebetennelse

Roche

COVACTA-studien oppfylte ikke det primære endepunktet for bedret klinisk status hos pasienter med COVID-19 assosiert lungebetennelse, eller det viktigste sekundære endepunktet for redusert pasientdødelighet etter 4 uker.


Roche gir en oppdatering på COVACTA-studiens fase III som undersøkte effekten av RoActemra (tocilizumab) hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse. Studien er den første globale, randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase III-studien som undersøkte RoActemra i denne pasientgruppen.

– I situasjonen vi står i med en global koronapandemi er det viktig å ha gode data på hva som fungerer og ikke, og sånn sett er denne studien et viktig bidrag til de som behandler pasientene. Vi hadde håpet at dette legemidlet kunne bli et verktøy mot COVID-19, men disse resultatene viser dessverre at RoActemra alene ikke har den effekten vi hadde håpet på. Det er likevel imponerende hvordan man gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører klarte å fullføre denne studien i løpet av veldig kort tid, og opprettholde de høye standardene for vitenskapelige studier under en folkehelsekrise, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

COVACTA-studien ble gjennomført i samarbeid med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del av the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the United States Department of Health and Human Services. Ingen norske pasienter har blitt inkludert i studien.

Til tross for negativt resultat i denne studien, vil Roche fortsette å undersøke RoActemras effekt hos pasienter med COVID-19 – blant annet i kombinasjon med et antiviralt legemiddel.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.