Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

legeforeningen

Gitt smittesituasjonen og snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer, er den faglige vurderingen at Janssen-vaksinen ikke bør brukes.


Regjeringen har besluttet at innbyggere kan be om legevurdering av Janssen-vaksinen i særlige situasjoner. Det vil skje utenfor FHIs vaksinasjonsprogram. Samtidig slås det fast at leger ikke kan tvinges til å tilby vaksinen. Ordningen trer i kraft fra tirsdag 15. juni.

– Vi står fortsatt på vår faglige vurdering og fraråder bruk av Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er sannsynligheten for bivirkninger, og fordi vi har bedre alternativer. Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier president Marit Hermansen.

Den nye ordningen slår fast at det er helt frivillig for leger å tilby Janssen-vaksinen.

– Dette er en vurdering den enkelte lege og det enkelte legekontor må ta. Avgjørelsen må basere seg på forsvarlighet og kapasitet. Vi har tillit til at legene vil gjøre en grundig vurdering, sier Hermansen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.