Landbrukets Økoløft satser på inspirasjonsbutikker

grønnsaker

Landbrukets Økoløft har invitert de tre dagligvarekjedene til å velge ut inspirasjonsbutikker som lykkes i salg av norske økologiske varer. Ny prosjektleder, Marte Guttulsrød, har god tro på eksemplets makt, etter suksessoppskriften med inspirasjonsbønder i prosjektet.


– Sammen med Coop, Norgesgruppen og REMA ønsker vi å løfte fram kjøpmenn og ildsjeler i butikker som selger mye norsk økologisk mat, slik at disse kan fortelle om hvordan de arbeider og forhåpentligvis inspirere andre kolleger. Kjedene skal selv velge ut 2-3 inspirasjonsbutikker hver, og det kommer til å være ekstra fokus på norsk økologisk frukt og grønt som vi må spise mer av i framtiden, sier Marte Guttulsrød, ny prosjektleder i Landbrukets Økoløft.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Les også:  Med Fria glutenfri Pepperkakedeig blir pepperkakebakingen en lek

– Vi ser fram til ferdigstilling av planen for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner som utvalget skal legge fram, og er spente på hva utvalget vil anbefale for å bidra til at etterspørselen etter økologisk frukt og grønt blir dekket opp av norsk landbruk i så stor grad som mulig slik at vi slipper unødvendig import, sier Guttulsrød.

– De tredve inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft har vært en suksessoppskrift for utveksling av erfaringer mellom konvensjonelt og økologisk landbruk. Mange bønder sier de har blitt inspirert av kolleger når de har testet ut økologiske driftsmetoder eller tatt steget fullt ut og lagt om fra konvensjonell til økologisk drift. Vi ønsker å teste ut om denne tilnærmingen kan fungere for enkeltbutikker i dagligvarekjedene også, sier Guttulsrød.

Les også:  MyControl – Ny nettside for helsepersonell og pasienter skal skape økt bevissthet om overvekt

– Det er mange faktorer som styrer hvor mye butikkene selger, og gjennom prosjektet vårt Økodemo i butikk, hvor kundene får smaksprøver og informasjon om økologiske produkter, ser vi hvor virkningsfullt det er med relativt små grep i den enkelte butikk, sier Cathrine Andersen, prosjektleder for Økodemo i butikk i Økologisk Norge.

Gjennom Økodemo i butikk gis en rekke økologiske produsenter bistand med å presentere sine produkter direkte overfor forbrukeren. Cathrine Andersen, vil bistå i markedsdelen av arbeidet med Landbrukets Økoløft i år.

Landbrukets Økoløft har siden oppstarten i 2016 vært et brobyggerprosjekt mellom det konvensjonelle og økologiske landbruket og en viktig møteplass for ulike aktører i verdikjeden for økologisk mat. Målet i prosjektet er å øke produksjonen av og dekke etterspørselen etter økologisk mat med norske råvarer.

Les også:  La oss feire den norske poteten!

– Omsetningen av økologiske varer økte med åtte prosent fra 2017 til 2018. Vi jobber for at den økte etterspørselen kommer norske bønder til gode slik at vi unngår import på varer vi kan produsere i Norge. Å få produktene helt fram til forbruker er essensielt. En god dialog med markedsaktørene er derfor en naturlig utvidelse av prosjektet, legger Guttulsrød til.

De tre kjedene ble også invitert til Landbrukets Økologikongress, Øko2020, der de ble utfordret på hvordan bygge en velfungerende verdikjede for økologisk mat. Alle organisasjonene i Landbrukets Økoløft sto bak arrangementet, som ble arrangert for første gang i Norge i januar i år.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.