Kvinner beveger seg for å få bedre psykisk helse

inneklima

Den uavhengige forskningsundersøkelsen, som ble gjennomført i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, viste at 58 % av kvinner bruker bevegelse for å styrke sin psykiske helse – det er over dobbelt så mange som dem som bruker bevegelse for å oppnå personlige mål (26 %) – noe som peker mot viktigheten av bevegelse som en holistisk aktivitet, ikke en konkurranseaktivitet.


Når det gjelder hva som er de største hindringene for bevegelse, kom tid (35 %) på førsteplass, mens kroppsbilde (22 %) og det å være overarbeidet (20 %) var de to nest viktigste hindringene. Det interessante er at 40 % av europeiske kvinner oppga at de i løpet av de siste 12 månedene har brukt bevegelse som middel mot arbeidsrelatert stress (mer enn for andre former for stress i livet sitt). 

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Forskningsundersøkelsen indikerer at inspirasjonskilden til å bevege seg, befinner seg i kvinnenes nære omgivelser – over en tredjedel av kvinnene (39 %) oppgir at de ble inspirert av enten venner eller familien. 

Over hele Europa er det dessuten en trend at kvinner har oppdaget fordelen ved å trene utendørs. En tredjedel av de spurte (32 %) sier at de bruker bevegelse for å være i naturen, mens en fjerdedel (26 %) oppgir at kontorarbeid eller arbeid i et stillesittende miljø har gjort dem mer oppmerksomme på viktigheten av å bevege seg. 

ASICS, som er et akronym for det latinske uttrykket «Anima Sana In Corpore Sano», altså «Et sunt sinn i et sunt legeme», tror på bevegelsens holistiske kraft og den psykiske gevinsten som ligger i det å bevege seg. For å markere den internasjonale kvinnedagen og hylle denne filosofien setter det japanske selskapet søkelyset på ti kvinnelige løpere og deres historier om hvordan løpingen har gagnet dem personlig, og hva kvinnedagen betyr for dem.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Linda van Aken, Vice President Running ASICS, kommenterer:

– Vi i ASICS tror fullt og fast på bevegelsens kraft og den positive effekten bevegelse har for alle mennesker. Denne kampanjen har som formål å belyse alle slags kvinner og grunnene de har for å bevege på seg – uavhengig av fysisk form eller størrelse. Vi ønsker å rive ned barrierer og legge til rette for at alle kvinner skal kunne bevege seg, fritt for sjenanse og press, og vi vil med dette vise at de har vår fulle støtte – spesielt på den internasjonale kvinnedagen.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Becca Burns, britisk ASICS FrontRunner, sier følgende om hvorfor hun beveger seg:

– Jeg har vært alt fra størrelse 50 til størrelse 34, men det var først da jeg begynte å løpe at jeg begynte å føle meg vel i min egen kropp. Jeg vurderer ikke kroppen min ut fra hvordan den ser ut, men ut fra hva den har klart.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.